V južnej časti dánskeho hlavného mesta Kodaň má v najbližších rokoch vyrásť dedina, ktorá sa chce pýšiť titulom - najudržateľnejšia dedina sveta. Aktivita s názvom UN 17 Village bude prvým projektom, ktorý chce interpretovať všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN do konkrétnych akcií v jednom stavebnom projekte.

 

un17 village kodan 1

Vizualizácia: Swescoarchitects.com

 

Projekt má za cieľ rozšíriť hranice toho, ako integrovať udržateľné riešenia do projektovania budov. Stavebný návrh dediny pozostáva z piatich budov s celkovou rozlohou 35 000 m², v ktorých bude bývať viac ako 800 ľudí. Oblasť ponúka rôzne typy bývania, vhodné pre každého bez ohľadu na vek, zdravotný stav či sociálny status. Konkrétne byty sú premyslene navrhnuté podľa reálnych dánskych rodín. Tie boli vyprofilované do 37 štruktúr a bývanie je tu koncipované pre každú jednu rodinnú štruktúru, čo sa veľkosti aj rozloženia týka.

 

un17 village kodan 2

Vizualizácia: Swescoarchitects.com

 

UN17 Village bude postavená z recyklovaných stavebných materiálov s minimálnou uhlíkovou stopou, s nárokmi spĺňajúcimi to najvhodnejšie pre fyzické a psychické zdravie. Oblasť bude využívať 100 % obnoviteľné zdroje energie a bude schopná zhromaždiť 1,5 milióna litrov dažďovej vody ročne na recykláciu a rekreačné využitie. Okrem toho bude UN17 Village ďalej rozvíjať ekologické aktivity v krajine tým, že sa zameria na rekreačné využívanie vody, realizáciu výsadby zelene, biodiverzitu a ochranu a podporu divokej a pôvodnej prírody. Samotná dedina sa nachádza na dosah prírodného parku Amager v Kodani.

 

un17 village kodan 4

Vizualizácia: Swescoarchitects.com

 

  • 17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) jednohlasne prijalo 193 krajín sveta a predstavujú nový univerzálny štandard pre rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty. Tieto sú presne definované v Agende 2030, ktorá je pre krajiny i jej obyvateľov záväzná bez ohľadu na stupeň ich ekonomického či sociálneho rozvoja.

 17 CIEĽOV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 

ciele udrzateľneho rozvoja

Foto: europa.eu

Pripravila: Petra Adamcová
Vizualizácie: Swescoarchitects.com

 

ZDIEĽAJTE NÁS