Zvláštne kužeľovité útvary, pokryté zeleňou a týčiace sa nad stromami. Neštandardné drevené konštrukcie posadené uprostred africkej divočiny sú v skutočnosti zaujímavým projektom ekoturistiky vo svojej najlepšej podobe.

 

baobab ekorezort 1 maly

 

Projekt Baobab Luxury Resort, ktorý pochádza z dielne architektov MASK, je súčasťou väčšieho plánu obnovy. Za cieľ si kladie vybudovať na jednej strane malebné prírodné útočisko na relax a poznávanie, a na strane druhej je prvou etapou stratégie architektov na vybudovanie ekologicky zdravej komunity v Afrike. Stredisko zlepšuje infraštruktúru, poľnohospodárstvo a výrobu a zároveň zhromažďuje a distribuuje vodu do oblastí s nedostatočnými službami.

Inšpirované mystickým baobabom

Základnou využitou technológiou rezortu je integrácia systému vzduch – voda do každej z budovy rezortu. Táto technológia funguje samostatne a odvádza vlhkosť zo vzduchu, tú sústreďujú techniky odvlhčovania, čistia ju a vytvárajú tak pitnú vodu.

 

baobab ekorezort 6

 

Drevené konštrukcie sú pokryté závesným sklom s priehľadnými solárnymi panelmi, ktoré dokážu vyrábať elektrickú energiu. Ich dizajn bol inšpirovaný starobylým druhom stromu baobab, o ktorom sa hovorí, že je starší, ako ľudstvo samo. Štruktúra jednotlivých stavieb pôsobí ako drevo, v skutočnosti však ide o hliníkové stĺpy pokryté drevom, ktoré poskytujú podporu pre celú konštrukciu. Vo vnútri stĺpov sú umiestnené kanály, kadiaľ prechádzajú vzduchové filtre. Každý lineárny pás má svoj vlastný filter a miestny vzduch potom prechádza cez tieto filtre. Trojrozmerné viacvrstvové vertikálne vláknové oká sú integrované do kanála pri sklone 45 stupňov na zachytávanie kvapiek vody. Vďaka sklonu kanála prechádzajú kvapky vody ďalšími filtračnými procesmi a budú sa zhromažďovať v nádrži umiestnenej v strede a základoch modulu. Keď množstvo vody v nádrži na vodu umiestnenej na centrálnom základe každého modulu dosiahne určité množstvo, voda zozbieraná zo vzduchu sa prenesie do konkrétnych územných oblastí, ktoré vodu môžu využívať.

 

baobab ekorezort 4 baobab ekorezort 3

 

Na dosah prírody 

Jednotlivé budovy sú vyvýšené 3,5 metra nad zemou, aby sa vytvorila komfortná zóna pre bezpečné bývanie. Architekti navrhli balkón situovaný v nižšej úrovni stavby, aby umožnil zážitok interakcie s voľne žijúcimi živočíchmi a umožnil im sledovať tieto zvieratá v ich prirodzenom prostredí a priblížiť tak ľudí nenásilne bližšie k prírode.

Pomoc africkým komunitám

Cieľom celého projektu je hľadať inovatívne, udržateľné a environmentálne riešenia problémov založené na konštruktívnych a regeneračných procesoch vyplývajúcich z faktorov, v ktorých sa projekt nachádza, konkrétne geologických, klimatických a environmentálnych. 

 

baobab ekorezort 5

 

Realizáciou tohto projektu si architekti dávajú za cieľ pomôcť tunajším komunitám potrebujúcich pre svoj život vodu. Od malých osád až po veľké mestá a veľkomestá dokážu budovať ekologické osady, kde by pomohli riešiť rastúce problémy v krajine súvisiace s chudobou, bývaním, pracovnými miestami, poľnohospodárstvom, infraštruktúrou, energetikou, zdravím a inováciami. Integrácia cestovného ruchu do plánovania týchto sídiel je dôležitá, pretože umožňuje ľuďom podporovať miestne ekonomiky a zapojiť domácich obyvateľov do projektu.

Pripravila: Petra Adamcová
Vizualizácie: MASK Architects

ZDIEĽAJTE NÁS