V malej českej obci Zbyslavice stojí už od roku 1869 kamenný veterný mlyn. Trojpodlažná valcová murovaná stavba s kruhovým pôdorysom a kužeľovou strechou má za sebou zaujímavú históriu. 

 

zbyslavice mlyn ostrava rekonstrukcia 3

 

Počas druhej svetovej vojny sa z nej strieľalo, následne bola určená na demoláciu, ktorá sa našťastie nikdy nezrealizovala. Objekt vystriedal niekoľkých majiteľov a pribudlo k nemu zopár prístavieb. Mlyn sa stal dominantou obce a v roku 2001 bol pridaný do oficiálneho znaku Zbyslavíc.

Pred pár rokmi mlyn kúpil nový majiteľ a rozhodol sa rekonštruovať celý objekt. Rekonštrukciou poveril architektonický ateliér ProjektStudio EUCZ. Okrem renovácie objektu mlyna ako takého, bola realizovaná aj jeho nová prístavba, ktorá poskytla majiteľovi plnohodnotný priestor na bývanie. Celkové poňatie novej stavby neprebilo vizuálne ani esteticky dominanciu veterného mlyna, naopak príjemne zapadlo do kompletnej zástavby.

 

zbyslavice mlyn ostrava rekonstrukcia 1

 

Samostatný ostrov uprostred krajiny

Pôdorysom nezvyčajná hviezdicová podoba obytného domu so sedlovými strechami svojou veľkosťou rešpektuje izolovanú a osamotenú polohu historickej stavby a tvorí akýsi samostatný ostrovný systém. Medzi výbežkami prístavby boli vytvorené súkromné priestory, čiastočne kryté pred veterným miestom a pohľadmi zvonku. Dom komunikuje s okolím a otvára sa do záhrady a do zelene. Svojim kompaktným prevedením v štiepanom šindli nenápadne odkazuje na drevo ako základ už zmiznutých stavieb.

 

zbyslavice mlyn ostrava rekonstrukcia 2

 

Drevo a betón v hlavnej úlohe

V interiéri sa uplatnila kombinácia obkladových dosiek z preglejky spolu s betónovými hladenými podlahami s vykurovaním. Netradične pôsobia priestory toalety a kúpeľne so stierkovanými vrstvami na stenách.

 

zbyslavice mlyn ostrava rekonstrukcia 4

 

Ekologický prístup pri rekonštrukcii i v samotnom bývaní

Objekt je hybridným ostrovným systémom. Jeho veľkou výhodou je, že disponuje vlastnou novodobou vŕtanou studňou, ale aj pôvodnou zachovanou kamennou studňou. Voda je zohrievaná solárnymi panelmi a FVE zdroj pokrýva spotrebu elektrickej energie mimo najvyťaženejších časov.

 

zbyslavice mlyn ostrava rekonstrukcia 6 zbyslavice mlyn ostrava rekonstrukcia 5

 

Časť dažďovej vody je vsakovaná, časť ústí do retenčnej nádrže. V rámci šetrného prístupu k ekológii stavby a jej realizácii boli použité materiály z pôvodných rušených prvkov stavby, kameň bol vyťažený na mieste a na stavbe pracovali tamojšie firmy s krátkou dojazdovou vzdialenosťou.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: ProjektStudio EUCZ

ZDIEĽAJTE NÁS