Do rozvoja environmentálnej správy sa aktívne zapájajú už aj zvučné svetové značky spotrebnej elektroniky. Tieto opatrenia najprv identifikujú na internej úrovni, až tak smerujú ku globálnym zmenám prostredníctvom tretích strán. Prečo?

 

smart eko

 

Jednoducho si uvedomujú, že prijatím nových, čiastkových opatrení sa environmentálny stav zlepšuje na globálnej úrovni. Sú to síce postupne sa vyvíjajúce zmeny, ale objektívne a transparentné s presahom v spoločnosti. Nazerať na ne možno už aj skrz televízny monitor. Ako?

Aké ekologické princípy sa uplatňujú v smart TV technológiách?

Zdôrazňujeme, že prijatím environmentálnych princípov v smart TV sa nič zásadné nemení na garantovanom spojení zábavy a moderného dizajnu. Práve naopak, ekologické smart TV ich prehlbujú pri čoraz menšom vplyve na životné prostredie. Rozdiel nie je ani v tom či ide o prednastavené, alebo vlastné nastavenia, v globálnom meradle znižujú spotrebu energie a využívania neobnoviteľných zdrojov.

V smart domácich technológiách sa celý proces uskutočňuje od výroby, cez nákup až po likvidačné mechanizmy. Každá z týchto fáz je pritom spätá s množstvom chemikálií. Opäť musí ísť o riadený mechanizmus, inak je proces neúčelný. Na začiatku preto chemikálie prechádzajú dôslednou registráciou a neskôr posúdením či sú vhodné na používanie z dlhodobého hľadiska. Systém riadenej kontroly chemického odpadu postupne vedie k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Čo konkrétne sa deje v novom smart televíznom obraze?

Na príklade spoločnosti Samsung ako svetového výrobcu smart technológií sa nevyhnutnými opatreniami znížili emisie fluórovaných plynov pri významných pokrokoch v závodoch na výrobu polovodičov. Práve fluórované plyny zásadne menia kvalitu životného prostredia, preto boli nové opatrenia významnými medzníkmi. K iným zásadám dospela napr. spoločnosť Bravia, ktorá pri výrobe smart TV znižuje objem použitých plastov. Úsporné riešenia predstavuje režimom automatického snímania diváka alebo na základe jasu a umiestnenia televízora.

Zdroj obrázku: Andrey Popov / Stock.adobe.com

ZDIEĽAJTE NÁS