Už viac ako rok a pol, teda od prvého januára 2022 je na Slovensku spustený systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek. Obyvatelia Slovenska sa napriek počiatočným obavám do tejto aktivity pustili veľmi zodpovedne.

 

plast flaša

 

Z hodnotiacej správy prvého polroku 2023, ktorú zverejnil správca zálohového systému, sú výsledky zálohovacieho systému a jeho využívania na úrovni 88% návratnosti. Ak sa porovná toto číslo s prvým rokom spustenia systému, teda obdobím počas roku 2022, ide o mieru návratnosti až 77%.

Konkrétne sa počas prvého polroka tohto roku vyzbieralo 490 miliónov nápojových obalov. Od spustenia zálohovania na Slovensku (1.1.2022) sa vrátilo do systému zálohovania už viac ako 1,3 miliardy fliaš a plechoviek. „Už v minulom roku návratnosť obalov prekonala pôvodné očakávania o 10 percent. V prvom polroku tohto roka vzrástla o ďalších takmer 20 percent. Aj tento výsledok je dôkazom, že ľudia na Slovensku si na systém zálohovania zvykli a považujú ho už za bežnú súčasť svojich životov,“ vyjadrila sa štátna tajomníčka envirorezortu Katarína Butkovská.

Miliardy fliaš boli opätovne využité na ďalšie spracovanie

Na trh bolo od spustenia zálohovania uvedených približne 1,7 miliardy nápojových obalov. Väčšinu z nich, konkrétne 57%, tvorili plastové fľaše. Zvyšných 43% predstavovali nápoje v plechovkách. Najviac obalov sa od začiatku zálohovania vyzbieralo v Bratislavskom (202 miliónov) a Nitrianskom kraji (188 miliónov). Nasledovali Košický (173 miliónov), Trnavský (164 miliónov), Prešovský (153 miliónov), Žilinský (153 miliónov) Banskobystrický (145 miliónov) a Trenčiansky kraj (129 miliónov).

Kam smerujú vyzbierané obaly?

Vyzbierané nápojové obaly putujú z obchodov a odberných miest v rámci efektívne nastavených prepravných trás do medzi-skladov či prekladísk a následne do triediaceho centra, kde sa spracovávajú na opätovné použitie. Logistická infraštruktúra Správcu zálohového systému disponuje štyrmi internými medzi-skladmi, externým medzi-skladom v Bratislave, dvoma externými prekladiskami a triediacim centrom v Kočovciach – Rakoľuboch. Jednou z hlavných úloh zálohovania je podpora obehového hospodárstva a recyklácie v rámci princípu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“. To znamená, že vyzbieraný materiál je predovšetkým využívaný na rovnaký účel, na aký bol pôvodne vyrobený. Cieľom tejto cirkularity je, aby sa materiál nevyhadzoval a nerecykloval iba jednorazovo, ale bol otáčaný v uzavretom materiálovom kruhu.

Trochu štatistiky na záver

• 490 206 603 vyzbieraných nápojových obalov od začiatku roka 2023 (58% plastových fliaš, 42% plechoviek)
• 88%-ná miera návratnosti nápojových obalov od začiatku roka 2023
• 1 311 799 190 vyzbieraných nápojových obalov od spustenia zálohovania (1.1.2022)
• 77%-ná miera návratnosti nápojových obalov od spustenia zálohovania (1.1.2022)
• 3 147 odberných miest (37% povinných, 63% dobrovoľných)
• 74% prevádzok s automatizovaným odberom nápojových obalov, 26% prevádzok s ručným odberom nápojových obalov
• 307 aktívne zapojených výrobcov nápojov
• 4 256 registrovaných výrobkových EAN čiarových kódov (2 103 národných EAN kódov, 2 153 medzinárodných EAN kódov)
• 284 aktívnych registrovaných distribútorov nápojov
• 1,7 miliardy nápojov v zálohovaných obaloch uvedených na trh od spustenia zálohovania (1.1.2022) – z toho 31% tvorili obaly od piva, 31% nealkoholické nápoje, 26% balené vody, 8,5% energetické nápoje, 2% ovocné šťavy, 1% ostatné nealkoholické nápoje, 0,5% víno
• 550 miliónov nápojov v zálohovaných obaloch uvedených na trh od začiatku roka

Spracovala: Petra Adamcová, zdroj informácií: MŽP SR, Envirorezort SR

 

ZDIEĽAJTE NÁS