Kúrenie radiátormi
Vykurovanie je založené na princípe dovedenia tepla do miestnosti, kde sa studený vzduch ohrieva. Studený vzduch sa dostáva ku zdroju tepla, teplý vzduch stúpa pod strop, a ako sa potom ochladzuje, klesá ku podlahe. Studený vzduch sa opäť dostáva ku zdroju tepla... atď. Bežne sa používa zdroj tepla, ktorý len odovzdáva svoju energiu, napr. radiátor. Tento ohrievací proces si vyžaduje čas a energiu, keďže rýchlosť vzduchu je nízka, a preto na ohrev miestnosti potrebujeme dostatočnú časovú rezervu. Za tento čas sa zároveň spotrebuje energia, ktorú potrebujeme na výrobu tepla, čo samozrejme zvyšuje účty za vykurovanie. Aký výsledok by bol, keby sme proces ohrevu vzduchu v miestnosti urýchlili?Cirkulacia


Rýchlejšie teplo
Keď sa zrýchli obeh vzduchu v miestnosti, zrýchli sa pohyb teplého vzduchu, teplota vzduchu v miestnosti sa zvýši rýchlejšie, a potrebujeme kratší čas na dosiahnutie požadovanej teploty. A riešenie je v skutočnosti jednoduché. Použitím patentovaného ventilátora na radiátor dokážeme urýchliť vyhriatie miestnosti až 6násobnou rýchlosťou, čím ušetríme čas. Toto skrátenie času sa odzrkadlí na množstve energie, potrebnej na výrobu tepla. Táto ušetrená energia sa nakoniec ukáže na znížených účtoch za vykurovanie.

Príklad úspory
Aby sme všeobecné informácie upresnili, ukážeme si spôsob fungovania ventilátoru na radiátor Termík na príklade. V bežnej miestnosti s objemom 40m3 potrebujeme zvýšiť teplotu o jeden stupeň. Na termostatickej hlavici sa nastaví zvýšenie teploty, a začneme zohrievať miestnosť. Zahriatie o jeden stupeň bude trvať približne jednu hodinu. Použitím ventilátoru na radiátor Termík skrátime čas, potrebný na zahriatie, až o pätinu, a o jeden stupeň zvýšime teplotu už za približne 10 minút. Pozrime sa na graf.Ventilaětor pod radiaětor Termiěk
Ako môžeme vidieť, čas, za ktorý sa zvýši teplota, sa použitím Termíku výrazne skráti, čím získame teplo v miestnosti rýchlejšie. V porovnaní s radiátorom bez Termíku nepotrebujeme toľko energie na teplo, a kým radiátor len zahrieva vzduch, použitím Termíku si už vychutnávame teplo a iba ho udržiavame. Veľké úspory, ktoré oceníme pri vyúčtovaní za vykurovanie.

Existujú viaceré tipy, ako šetriť na kúrení, ak máte záujem, nájdite ich viac a poraďte sa, ako šetriť teplo, vodu a energiu.

ZDIEĽAJTE NÁS