Mesiac úcty k starším môže byť aj o podpore ich aktívneho života. Napríklad také posilňovne v prírode majú množstvo benefitov. V prípade starších ľudí je dôležité budovať ich nielen kvôli ich fyzickému, ale aj duševnému zdraviu.

 

cvičenie priroda seniori pandemia 1

 

Športovať sa dá v každom veku, ba čo viac, práve možnosť športovať pomáha aj seniorom udržať sa nielen fyzicky fit, ale aj duševne. „Vhodným riešením najmä v pandemickej dobe sú „posilňovne“ v prírode. Každej komunite by malo záležať na tom, aby budovala workoutové zariadenia, ktoré sú bezpečné aj počas koronakarantény, no zároveň dostatočne inkluzívne aj pre staršiu vekovú skupinu,“ konštatuje odborník na problematiku Miloslav Jurík.

Pozitíva prírodnej „posilňovne“

V pandemickej dobe to pritom seniori nemajú vôbec jednoduché. Paradoxne, v záujme ochrany ich zdravia sú obmedzovaní v aktivitách, často izolovaní, čo psychike ani fyzickej kondícii a podpore ich zdravia a imunity neprospieva. Mesiac úcty k starším, a nielen tento mesiac, však môže byť aj o podpore ich aktívneho života.

„Pozitívnym trendom v posledných rokoch je nárast počtu „posilňovní“ v prírode resp. na verejnom priestore v mestách či obciach. Niektoré prvky sú určené primárne na cvičenie s vlastnou váhou tela, ale pribúdajú aj riešenia, ktoré plnohodnotne nahradia klasickú posilňovňu. Práve inklúzia cvičiacich prvkov a zariadení je veľmi dôležitá, ak chceme začleniť do takéhoto komunitného života aj seniorov,“ upozorňuje Miloslav Jurík.

 

cvičenie priroda seniori pandemia 2 colmex

Foto: colmex.eu

 

Pozitív je skutočne viacero. Okrem pohybu na čerstvom vzduchu a výrazne nižšiemu riziku nákazy ako v klasickej posilňovni môžete cvičiť v termíne, ktorý vám vyhovuje, podľa preferencií buď sám alebo s priateľmi, podľa tempa a času, aký chcete, a je to zadarmo. Výhoda dostupnosti takéhoto cvičenia sa ukazuje plusom aj počas pandémie - napriek potreby dodržať hygienické predpisy dokážu aj seniori udržať bezpečný sociálny kontakt. Rovnako budovať priateľstvá aj cez cvičenie s mladšími generáciami. Cvičenie a celkovo pohyb im, a nielen im, nesporne pomáha udržať fyzické a mentálne zdravie, odbúrava stres a frustráciu, posilňuje myseľ a pomáha zvyšovať pocit spokojnosti a šťastia.

Ako navrhnúť prvky

Aby cvičiace prvky mohli naplno využiť aj seniori, prvky na cvičenie by mali byť navrhnuté tak, že cvičenie prinesie radosť nielen pre jednotlivca, ale aj skupinu cvičiacich. „A rovnako, aby cvičebné zostavy boli zamerané na rôznu fyzickú kondíciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na vek a mobilitu, na spomínané posilňovanie s vlastnou váhou, so závažiami, či s prvkami pre workoutové cvičenie,“ podotýka Miloslav Jurík. Optimálna je kombinácia prvkov, ktoré vedia využiť začiatočníci, s prvkami určenými viac zdatným športovcom. „My sme napríklad mali veľmi dobré odozvy od profesionálnych trénerov na našu kruhovú posilňovňu Sportpoint od holandského výrobcu Denfit, ktorá plnohodnotne nahradí klasickú „činkáreň“. Podľa vyjadrení viacerých sa s lepším riešením určeným na verejný priestor – na cvičenie vonku ešte nestretli,“ podotýka. Ideálne je, ak je priestor na cvičenie plánovaný s lokálnou komunitou, ľuďmi, ktorí budú takýto priestor využívať. „Teda naplánovať posilňovňu a náročnosť prvkov spolu s nimi,“ dodáva Miloslav Jurík.

 

cvičenie priroda seniori pandemia 3 studio21

Foto: studio21.sk

 

Kvalita prevedenia

Pozor však na kvalitu prevedenia. Výhody cvičenia v prírode sú jedna vec, kvalita prevedenia zabezpečujúca bezpečnosť cvičenia aj pre seniorov, prípadne ďalšie benefity, ako inštruktáž k cvičiacim prvkom, vec druhá. „Sú dodávatelia, ktorí sa orientujú na kvalitu a dizajn, no iní primárne len na nízku cenu. Tomu zodpovedá aj stav týchto zariadení po pár rokoch – niektoré slúžia bez problémov, iné začínajú hrdzavieť a závisí tak najmä od priebežnej údržby a kontroly zo strany prevádzkovateľa, či plnia stále svoju funkciu a sú bezpečné,“ upozorňuje Miloslav Jurík. Najčastejším prehreškom je, že pri cvičiacich prvkoch často chýba najmä povrch tlmiaci pád, resp. zvolený povrch nie je vhodný, napr. mäkký štrk či drevená štiepka. „Neumožňuje tak z dôvodu chýbajúcej pevnej opory nôh naplno využiť všetky funkcie zariadenia,“ dodáva. Dokonca to pre starších a menej mobilných môže byť aj nebezpečné. Podľa odborníka si treba tiež všímať stav opotrebenia či prípadnú zanedbanú údržbu. Pokiaľ sa konštrukcia kýva, alebo sú na nej hrdzavé časti, treba byť obozretný. „Rovnako, pokiaľ sa jedná o vyššiu zostavu s rôznymi hrazdami a chýba povrch tlmiaci pád, treba opäť zvýšiť pozornosť,“ konštatuje na záver odborník.

ZDIEĽAJTE NÁS