Okná, riady, biologické implantáty, optika ďalekohľadu, stavby, ale aj roboti vo vesmíre, na každom úseku nášho fungovania a života nás obklopuje sklo. Sklo je materiál ekologický a udržateľný. Práve vlastnosti skla, jeho vedeckú, ekonomickú a kultúrnu úlohu má za cieľ dostať do väčšieho povedomia každého z nás - titul Medzinárodný rok skla, ktorý oslavujeme práve teraz.

 

sklo rokskla 2022

 

Rok 2022 ako Medzinárodný rok skla vyhlásila Organizácia spojených národov, spoločne s Medzinárodnou komisiou pre sklo a Spoločenstvom asociácií skla. Víziou je osláviť minulosť, prítomnosť a budúcnosť tohto transformačného materiálu v nadväznosti na ciele Organizácie Spojených národov v Agende 2030.

Ako hovorí promo video OSN k tomuto podujatiu, "sklo je skrytý drahokam v uhlíkovo neutrálnej budúcnosti. Výrobky z prírodného skla sú nevyhnutné pre prechod na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo. Na renováciu budov, výrobu väčšieho množstva obnoviteľnej elektrickej energie, dekarbonizáciu dopravných prostriedkov a výrobu udržateľných obalov. Sklo tiež prispieva k revolúcii digitalizácie. Stručne povedané, sklo vytvára podmienky prosperity, symbiózy so spoločnosťou a rozhodovacími orgánmi. Sklo je budúcnosť!"

 

sklo rokskla 2022 2

 

Oslava minulosti, prítomnosti a budúcnosti skla bude mať tieto ciele:

  • Demonštrovať úlohu skla v modernej civilizácii počas celej zaznamenanej histórie.
  • Organizovať medzinárodné festivaly sklárskej vedy a umenia s workshopmi, ktoré nadchnú a informujú verejnosť o tejto bohatej histórii a vyzdvihnú väzby medzi sklom, umením a kultúrou.
  • Stimulovať výskum skla medzi organizáciami v oblasti vzdelávania, priemyslu, výskumu a verejnej sféry, vrátane múzeí, s cieľom riešiť veľké výzvy, ktorým svet čelí: dosiahnutie udržateľného a spravodlivého rastu a zlepšenie kvality života na celom svete.
  • Budovať celosvetové aliancie zamerané na vedu a inžinierstvo pre mladých ľudí a zároveň riešiť rodovú rovnováhu a potreby rozvojových krajín/rozvíjajúcich sa ekonomík.

Pripravila: Petra Adamcová

 

ZDIEĽAJTE NÁS