Zrúcanina hradu Helfštýn je druhým najväčším hradným komplexom v Českej republike. Hrad bol založený v 14. storočí a týči sa na skalnatom vrchole nad údolím Moravskej brány. Od roku 2014 bol objekt z dôvodu opadávajúceho muriva, ktoré ohrozovalo bezpečnosť návštevníkov uzatvorený. To navyše spôsobovalo celkovú degradáciu pamiatky.

 

helfstyn hrad obnova pamiatky ochrana architektura 0

 

Rekonštrukcia pamiatky bola pamiatkovým ústavom podmienená zachovaním torzálneho charakteru objektu. Zastrešenie paláca bolo povolené len čiastočne, nesmelo presahovať úroveň obvodových múrov. Architekti z Ateliéru R s hlavným architektom projektu Miroslavom Pospíšilom okrem splnenia tejto požiadavky chceli doplniť historickú stavbu súčasnou architektúrou s funkciou úžitkovou aj estetickou. Ich cieľom bolo priblížiť historický vývoj pôvodného renesančného paláca. Do už existujúcich otvorov palácového torza boli vložené nové prehliadkové trasy prepájajúce prízemie s doteraz nedostupnými úrovňami stavby.

Pri prestavbe sa pracovalo s tromi základnými materiálmi, pričom v každej vrstve prevláda iný. Na zastrešenie boli zvolené sklenené strechy na oceľových nosníkoch. Konštrukcia schodísk a lávok o úroveň ktorej je riešená cortenom. Na prízemí paláca vedie trasa po chodníčkoch z lešteného betónu.

 

helfstyn hrad obnova pamiatky ochrana architektura 2

 

Sklenená strecha

Novo vkladané strechy sú takmer ploché, vsadené medzi murivo tesne pod jeho hornú hranu. Pri voľbe materiálu hralo veľkú rolu existujúce vnímanie hradu ako torza, kedy má návštevník nad hlavou otvorenú oblohu. Jednotlivé priestory a v nich umiestnené expozície sú dobre čitateľné vďaka množstvu denného svitu, ktoré prichádza cez neexistujúci strop. Sklo ako materiál na zastrešenie nám umožňuje tieto parametre zachovať. Pieskované sklo bolo zvolené kvôli jednoduchšej údržbe a tiež preto, že rozptýlené svetlo poskytuje vynikajúce svetelné podmienky pre vloženú expozíciu. Jedinou výnimkou je priestor kaplnky, ktorá je zastrešená pomocou skla číreho s ohľadom na symboliku otvoreného neba. V niekoľkých miestnostiach je zastrešenie úplne vynechané, čo umocňuje vyznenie paláca ako torza. Pohľady nahor sú navyše v kontexte so starými múrmi veľmi pôsobivé.

 

helfstyn hrad obnova pamiatky ochrana architektura 3

 

Cortenove lávky

Do úrovne druhého podlažia boli vložené nové konštrukcie v miestach pôvodného stropu. Vďaka posunu do nových úrovní je možné zoznámiť sa z blízkosti so stavebnými detailmi pôvodného paláca. Otvárajú sa aj výhľady do okolia hradu. Pre novo vkladané prvky bol zvolený corten. Dôležitá je pre nás ako súčasnosť tohto materiálu, tak skutočnosť, že prešiel procesom zvetrávania, zrenia a skvele komunikuje so zostarnutými historickými stenami. Corten je patinujúca oceľ, jeho podstatou je železo. Fenomén umeleckého kováčstva je s hradom Helfštýn tak úzko a silne spätý, že použitie železnej konštrukcie je v podstate logickým výsledkom.

 

helfstyn hrad obnova pamiatky ochrana architektura 4

 

Betónové chodníčky

Na prízemí paláca bola navrhnutá sieť pochôdznych plôch a chodníčkov z presných dosiek z hladeného pohľadového betónu položených do jednotlivých priestorov. Pohľadový betón je ohraničený prísne rovnými cortenovými profilmi, ktoré vytvárajú odstup od nerovných a nepravidelných stien. Plocha medzi presným profilom a nepravidelnou stenou je vysypaná kamenivom, ktoré dá vyniknúť obom a zmieri nepravidelnosť s nekompromisnou rovnou líniou.

 

helfstyn hrad obnova pamiatky ochrana architektura 5

 

História a súčasnosť

Celý proces rekonštrukcie bol vedený rešpektom k historickému objektu a snahou o zachovanie jeho charakteru. V hradnom paláci vznikla atraktívna prehliadková trasa. Umožňuje poznávať históriu stavby paláca a vďaka novým vyhliadkam v úrovniach pôvodných stropov, hradieb a strechy aj krajinu v okolí hradu. Súčasná architektúra spolu s historickou budovou tvorí moderný architektonický celok predstavujúci symbiózu histórie a súčasnosti.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: BoysPlayNice

 

ZDIEĽAJTE NÁS