hlina je moja srdcova zalezitostVie, že výstavba ohľaduplná k životnému prostrediu môže prispieť k jeho ochrane, obnove a tvorbe. Rozprávali sme sa s Ing. arch. Zuzanou Kierulfovou.


Už viac ako 10 rokov pôsobíte v OZ ArTUR, ktorého cieľom je realizovať ekologické myšlienky v stavebníctve. Ako sa vám darí napĺňať ciele združenia na Slovensku, kde sa ekologické stavanie stále ešte len rozbieha?


V združení pôsobím päť rokov a vstúpila som doň práve preto som, aby som pomohla tomu „rozbiehaniu". Osvetu o prírodných materiáloch musíme medzi obyvateľmi šíriť, lebo ak proces uvedomenia neurýchlime, tak na Slovensku zmizne mnoho hodnotných domov ľudovej architektúry, o ktorých si v súčasnosti ľudia myslia, že nemajú hodnotu. Čo sa týka novostavieb, ľudia už dávajú prednosť zdravému prostrediu a preto sa snažíme povzbudiť profesionálov, remeselníkov a ukázať verejnosti dobré príklady novostavieb z prírodných materiálov.

Venujete sa najmä stavaniu zo slamy a hliny. Prečo ste zvolili práve tieto materiály?

Slama je v súčasnosti považovaná za poľnohospodársky odpad, ale pre stavebníctvo je to zaujímavý materiál. Môže slúžiť ako dobrá izolácia a ak je dobre zlisovaná, tak zároveň ako samotná konštrukcia stavby. Hlina je pre mňa srdcová záležitosť. Je to úžasný materiál a dá sa použiť mnohými spôsobmi a technikami. Veď ľudia ju využívali odpradávna. Kombinácia týchto dvoch materiálov je pre stavbu ideálna. Slama vie zabezpečiť izoláciu aj nosnú konštrukciu a hlina, okrem konštrukcie, zabezpečuje ochranu slamy, akumuláciu tepla a pekné, zdravé povrchy vhodné do interiéru.

Ocenenie Envirostavba roka 2011 získala slamená kupola v Hrubom Šúri. Môžete nám stavbu v krátkosti priblížiť?

Kupola v Šúri je výnimočnou svetovou stavbou architekta Gernota Minkeho a získala aj ocenenie Outstanding Earthen Architecture in Europe Award 2011. Vďaka nášmu priateľskému vzťahu s pánom Minkem stojí kupola práve na Slovensku. Navyše sme dokázali stavbu organizačne aj materiálovo zabezpečiť. Na stavbe pracoval medzinárodný tím, asi 30 ľudí z 12 krajín. Sú to zväčša skúsení "slamení" stavitelia. Pán Minke staval predtým vo svete niekoľko hlinených kupol s veľkým rozponom a v posledných rokoch sa začal venovať aj slame. Na tejto stavbe chcel odskúšať tvar kupoly, ktorú vytvoril iba nosnými balmi zrezávanými do klinu, murovanými na sucho bez akejkoľvek podpornej konštrukcie. Štúdio Createrra prispôsobilo celý projekt a detaily čo najlepšiemu energetickému štandardu. Takto vznikla pekná energeticky efektívna stavba, postavená výhradne z prírodných alebo recyklovaných materiálov. Stavba je založená na penovom skle, na ktorom je priamo hlinená podlaha. Vnútorné povrchy sú tvorené hlinenými dekoratívnymi omietkami. Ešte aj vzduchotechnika je riešená prostredníctvom drevených rozvodov – cez dutý drevený veniec. Celá stavba je prekrytá hlinenou omietkou, EPDM fóliou a zeminou s vegetáciou pre suché strešné záhrady. To, že väčšina obvodovej konštrukcie nie je paropriepustná je tiež experiment. V konštrukcii máme senzory, ktoré merajú vlhkosť na rôznych miestach a pozorujeme, že vlhkosť v konštrukcii má klesajúcu tendenciu.


Vlani OZ ArTUR v obci Hrubý Šúr odkúpilo desaťročia nepoužívanú budovu starej školy. Bude to druhá významná ekologická stavba v tejto dedinke. Prečo práve Hrubý Šúr?


Pre výber miesta je hneď niekoľko dôvodov. Ako občianske združenie sme v tejto obci podporili pestovanie biozeleniny spôsobom agrokruhov a mali sme tu v spojitosti s týmto projektom rozbehnutých už niekoľko aktivít, ktoré sa stretli s ústretovým postojom predtaviteľov i obyvateľov obce. Ďalšie aktivity a stavby združenia sa tu odohrávali prirodzene aj preto, lebo v Hrubom Šúri bývam a na aktivity som mohla ponúknuť aj vlastný pozemok. Som rada, že po rekonštrukcii školy bude združenie už čoskoro vo "svojom".

Čo vás viedlo k záchrane budovy pred zbúraním?

Obec je v ťažkej finančnej situácii a preto s nevôľou ponúkla túto historickú budovu a pozemky k nej patriace na predaj ako stavebné pozemky. Pretože poznáme situáciu na Slovensku, kde si ľudia históriu zatiaľ dostatočne nevážia, bolo pravdepodobné, že kupec by starú budovu zbúral a postavil by na jej mieste rodinné domy. Keďže v Hrubom Šúri aj bývam, nemohla by som sa prizerať ako niekto búra najstaršiu budovu obce. Ako predsedníčka združenia ArTUR som sa začala angažovať za záchranu stavby. Vznikne tu naše vzdelávacie centrum, kde budú pravidelné vzdelávacie aktivity. Takéto priestory združeniu už veľmi chýbajú.

TEXT Ivona Partmanová
FOTO archív Zuzany Kierulfovej

Viac sa dočítate na str. 84-87

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2012


{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/hlina_je_moja_srdcova_zalezitost/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS