toptrendy logosab logofacebook logo eshop logohladat logo

 

 

 

Architektúra a prostredie

architektura a prostredieVyužitie slnečného potenciálu neovplyvňuje len tvar domu a jeho orientácia, ale aj veľkosť okenných otvorov a parametre zasklenia. Tie sa menia v závislosti od klimatických podmienok.

Lokalita výrazne ovplyvňuje architektonický koncept objektu. Rozhodujúce parametre sú vonkajšia teplota t (°C), intenzita slnečného žiarenia počas roka (hlavne vo vykurovacej sezóne) a tienenie okolitým prostredím. Čiastočnú úlohu zohrávajú aj veterné podmienky (intenzita a smer vetra) a exponovanosť objektu.


Slnečné žiarenie

Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na plochu sa mení v závislosti od jej orientácie a sklonu. Obidva faktory výrazne ovplyvňujú inštaláciu slnečných kolektorov – ich ideálna orientácia je na juh, samozrejme, pod optimálnym sklonom. Okná sú umiestnené na vertikálnych plochách, preto je veľmi dôležitá ich veľkosť a orientácia fasády s najväčším podielom zasklenia. Dom s malými okennými otvormi má nízky energetický príspevok slnečného žiarenia. S ich zväčšením však stúpa riziko letného prehrievania, ktoré sa prejavuje najviac pri orientácii veľkých presklených plôch na východ a západ.


Koncepcie návrhu pasívnych domov v rôznych oblastiach na Slovensku

Pri návrhu energeticky hospodárnych objektov musia architekti vychádzať z klimatických podmienok danej lokality. Iba dobrý architektonický koncept vytvára predpoklady na efektívne uplatnenie primeraných technológií na vykurovanie a prípravu teplej vody. Ignorovanie týchto aspektov má za následok zvýšené požiadavky na technické vybavenie a prevádzku budovy. Často znamená zabudovanie technických zariadení, ktoré využívajú neobnoviteľné zdroje energie, čo je v protiklade k aktuálnym požiadavkám a trendom.

Viac sa dočítate na strane 90 – 94

TEXT: Ing. arch. Lorant Krajcsovics PhD.
FOTO: archív autora

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2010

90_eko5_f2.JPG 90_eko5_f3.JPG

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby