Ročne sa do oceánov dostanú milióny ton rôzneho odpadu. Vďaka oceánskym prúdom sa odpad zhromažďuje v určitých oblastiach sveta. Jednou z najviac postihnutých je Veľká tichomorská odpadová oblasť, tzv. Siedmy kontinent, ktorý sa nachádza medzi Havajskými ostrovmi a Kaliforniou.

 

zberač odpadu 2

 

Odhaduje sa, že na ostrove z odpadu je približne 80 tisíc ton plávajúceho plastu a vyskytuje sa až do hĺbky 30 metrov. Pre predstavu veľkosti ostrova sa dá jeho rozloha prirovnať k trom európskym krajinám, teda ak by sme spojili Nemecko, Francúzsko a Španielsko. Práve na tomto mieste navrhla Slovenka Lenka Petráková plávajúcu stanicu, ktorá dokáže z povrchu vody zhromaždiť a vyzbierať plastový odpad.

  lenka petrakova

 Foto: Lenka Petráková

 

Stanica sa skladá z piatich hlavných častí:

  1. Bariéra, ktorá slúži na zber odpadu a zber prílivovej energie
  2. Zberač, v ktorom sa odpad triedi, biologicky odbúrava a skladuje
  3. Výskumné a vzdelávacie centrum na štúdium a prezentáciu čoraz viac znepokojujúcejšej stránky vodného prostredia
  4. Skleníky s odsolenou morskou vodou, v ktorých sa pestujú rastliny
  5. Obytné štvrte s podpornými zariadeniami

 

zberač odpadu 4

 

Každú z týchto častí bola vyvinutá na základe požadovaných environmentálnych charakteristík a programu, ktorý budú vykonávať. Bariéra pláva na vodnej hladine a posúva odpad smerom k zberaču. Technológia zberu v strede stavby je navrhnutá tak, aby optimalizovala manipuláciu s odpadom. Výskumné a vzdelávacie centrum je prepojené so zberačom a skleníkmi na sledovanie vodných procesov a ich štúdium. Skleníky sú tvarované spôsobom, aby optimalizovali zhromažďovanie kondenzovanej vody. Pripomínajú veľké plachty, ktoré umožňujú vetru navigáciu po stanici. Obytné štvrte, verejné priestory a podporné zariadenia prechádzajú stredom stanice a spájajú všetky jej časti, ktoré geometricky zodpovedajú kýlu lode.

 

zberač odpadu 5

 

Prírodné sily ovplyvňujú pohyb a polohu stanice, ako aj vnútorné prostredie. Plávajúca stanica je sebestačná, jednotlivé jej prvky musia spolupracovať, čím optimalizujú zdroj energie. Bariéra zhromažďuje aj prílivovú energiu, ktorá poháňa turbínu na zhromažďovanie odpadu. Solárne panely pokrývajú skleníky a zabezpečujú dostatok energie na ohrev vodných nádrží, čo umožňuje odparovanie vody a jej odsoľovanie. Po extrakcii odpadovej vody sa prefiltrovaná čistá voda prečerpá do vodnej nádrže a buď sa odsolí alebo sa použije na hydrofóbnu kultiváciu halofilných rastlín.

 

zberač odpadu 3

 

Plávajúca stanica spája výskumné a vzdelávacie zariadenie s recyklačným centrom oceánov. Nezaoberá sa iba otázkami životného prostredia, pokiaľ ide o čistenie oceánu. Stanica odráža procesy, ktoré sa vyskytujú na vode a čerpá poznatky z biologických funkcií morských organizmov. Je nevyhnutné, aby systém dokázal udržať svoju stabilitu a zároveň umožňoval zmeny a prispôsobenie. Táto dynamická architektúra je ovplyvnená, transformovaná a organizovaná ekologickými systémami, ktoré umožňujú architektúre recipročne znovu vytvárať ekológiu.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS