toptrendy logosab logofacebook logo eshop logohladat logo

 

 

 

Havarijné poistenie vozidla

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré kryje škody na motorovom vozidle. Škoda na vozidle môže vzniknúť haváriou, poškodením alebo zničením celého vozidla alebo jeho časti. Ochraňuje vozidlo aj pred škodou vzniknutou pôsobením živlu alebo živelnou pohromou, krádežou vozidla alebo jeho častí, vandalizmom alebo vlámaním do auta.

 

poistenie havarijne 3

 

Pripoistenie

 

Základné poistenie možno obohatiť o pripoistenie čelného skla bez spoluúčasti, batožinu, úrazové pripoistenie sedadiel, zapožičanie náhradného auta alebo právnej pomoci vodiča.

 

Výška poistného

 

Výška ceny poistného môže byť odlišná v každej poisťovni. Odvíja sa od veku majiteľa vozidla, značky a ceny vozidla, roku výroby, najazdených kilometrov, predošlej nehodovosti majiteľa vozidla, i od spôsobu platby poistného.

 

poistenie havarijne 2

 

Plnenie poisťovne

 

V prípade poškodenia vozidla poisťovňa hodnotí rozsah škôd. Ak je možné vozidlo opraviť, vyplatí poisťovňa poistenému čiastku na nové materiálové náklady i náklady na vykonanie opráv. Ak je rozsah škody veľký, nie je pre poisťovňu rentabilné nahrádzať poškodené časti a tak je poškdenie vozidla vyhodnotené ako totálna škoda, a vtedy poisťovňa vypláca celkovú hodnotu vozidla v čase vzniku škodovej udalosti. Tá sa odvíja od veku auta, a suma môže byť znížená o hodnotu častí vozidla, ktoré je možné ešte ďalej využiť.

 

Keď došlo ku krádeži vozidla, poistné plnenie je poistencovi vyplatené až po právoplatnom ukončení vyšetrovania políciou. Poistné plnenie býva v tomto prípade znížené o sumu spoluúčasti, ktorá bola dojednaná vopred.

 

poistenie havarijne

 

Poistenie aj cez internet

 

Dnes poisťovacie spoločnosti ponúkajú balíčky poistenia, ktoré si klient môže prispôsobiť na mieru podľa jemu najväčších rizík. Rovnako ako povinné zmluvné poistenie, aj havarijné poistenie je možné uzatvoriť aj prostredníctvom online komunikácie na webe. Poisťovňa zašle klientovi po vzájomnej dohode zmluvu prostredníctvom mailu a jej zaplatením je poistka uzatvorená.

 

Text: Petra Adamcová

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby