Články

Stavba alebo kúpa vlastného domu si vyžaduje roky tvrdej práce a úspor, preto je dôležité, aby ste nenechávali žiadne detaily na náhodu.

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré kryje škody na motorovom vozidle. Škoda na vozidle môže vzniknúť haváriou, poškodením alebo zničením celého vozidla alebo jeho časti.

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, na rozdiel od havarijného poistenia, ktoré je dobrovoľným a komerčným poistením.

Mali ste v minulosti skúsenosti s obchodom? Ste kreatívna osobnosť a máte radi komunikáciu? Ak áno, tak pošlite svoj životopis a pridajte sa k nám!

Jeden Slovák vyprodukuje za rok viac ako 350 kilogramov odpadu, a až 70 % z neho končí na skládkach a v spaľovniach.

Triedite odpad, chodíte nakupovať len s plátenými taškami a mikroténovým vrecúškam sa oblúkom vyhýbate? 

Povinné zmluvné poistenie (PZP) musí uzavrieť každý motorista. Aké sú vaše povinnosti? Čo to je a čo kryje? 

Čo všetko by ste mali o havarijnom poistení vedieť a kde nájdete to najvýhodnejšie? To všetko vám radi prezradíme.