Články

Trend upcyklácie a zmeny účelu každodenných predmetov na nevšedné kusy nábytku už dávno nepatrí len do interiéru. Nábytok z paliet sa stáva čoraz viac populárnym.

Výstavba pasívnych domov zaznamenala rozmach najmä na rakúskom, nemeckom a švajčiarskom trhu.

Hostětín sa od ostatných obcí líši predovšetkým veľkou a cielenou koncentráciou ekologických projektov na malej ploche.

Nízkoenergetické a pasívne domy, v ktorých je podiel slnečnej energie na vykurovaní výrazne vyšší ako v minulosti, vidíme na Slovensku čoraz častejšie.

Nárast cien rôznych druhov e ner gií, ako aj otázky spojené s čoraz viac znečisteným životným prostredím, nás všetkých nútia správať sa šetrnejšie.

Ukážka ekologickej, zdravej, estetickej a nízkoenergetickej budovy s prírodnou záhradou sa nachádza 12 km od Košíc v Družstevnej pri Hornáde.

Kľúčovým z hľadiska budovania cyklistickej infraštruktúry je vytvorenie dostatočne kvalitatívne aj kvantitatívne dimenzovanej siete mobiliáru pre cyklistov.

Negatívne správy na nás chŕlia média každým dňom. Nesmieme ale zabúdať aj na mnoho pozitívnych správ, informácií a aktivít, ktoré sa popri ostatných udalostiach často stratia v množstve ostatných.