Profesionálny potápač, podnikateľ zameraný na inovácie a nadšený záhradkár - Serio Gamberini sa pri prechádzkach na talianskej pláži zamyslel nad tým, či by bolo možné dopestovať pod vodou bazalku. Z bizarnej myšlienky, ktorá mu skrsla v hlave v roku 2012 sa však postupne stal ambiciózny ekologický a vedecký projekt.

 

nemo zahrada podvodou 1

 

Záhrada, ktorá už niekoľko rokov úspešne experimentálne funguje pod vodou nesie meno Nemo´s Garden. Jej cieľom bolo vytvoriť alternatívny systém poľnohospodárstva, zameraný najmä na tie oblasti, kde environmentálne podmienky, ekonomické alebo morfologické dôvody robia rast a dopestovanie rastlín mimoriadne náročným.

 

nemo zahrada podvodou 5

 

Ako funguje Nemova záhrada?

Do približne šesť metrovej hĺbky pod hladinu mora Gamberini ponoril guľaté priehľadné biosféry a naplnil ich vzduchom. Nádoby a rastliny v nich využívajú obnoviteľnú energiu získavanú zo slnka a na závlahu je použitá odsoľovaná morská voda. Vďaka tomu je systém úplne sebestačný.

Mikroklíma a tepelné podmienky v biosférach sú optimálne pre rast rastlín a úrodu a nevyžadujú si žiadne ďalšie zdroje energie. Uzavretý ekosystém vytvorený v biosfére je dobre chránený pred útokom parazitov. Pri pestovaní rastlín sa nepoužívajú žiadne pesticídy, čo znamená vytvorenie ekologického prostredia v prísnom kontakte s morskou vodou, čím sa zabráni akejkoľvek poruche morského ekosystému.

Ďalšie výskumy sa budú týkať možnosti výroby hnojív z rias nachádzajúcich sa priamo v mori. Takýmto spôsobom by sa dosiahla úplná udržateľnosť v životnom cykle pestovania rastlín, a to opätovným použitím prírodných morských zdrojov. Hranice toho, čo sa bude dať dopestovať, budú postupne overované a definované.

 

nemo zahrada podvodou 2

 

Nemova záhrada usiluje o to, aby sa podmorské poľnohospodárstvo stalo ekonomicky životaschopnou a dlhodobou alternatívnou formou poľnohospodárstva, s cieľom podporiť opätovné osídlenie okolitých morských oblastí.

 

nemo zahrada podvodou 4

 

Vedecký výskum

O projekt nedávno prejavili záujem aj farmaceutické spoločnosti, ktoré chcú preskúmať alternatívne možnosti pestovania rastlín. Momentálne odhaľujú možnosť ďalších súvisiacich noviniek a objavov, ktoré z tejto aktivity plynú a mohli by byť prospešné pre oblasť vedeckého výskumu, ekoturistiky, chovu rýb, pestovania morských rias, monitorovania voľne žijúcich živočíchov a iných.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Nemo´s Garden

 

 

ZDIEĽAJTE NÁS