Priamo pod bratislavským Slavínom sa nachádza donedávna dlhé roky neudržiavaný zahradnícko – architektonický skvost - Kochova záhrada. Tento chránený areál založený v 30-tych rokoch minulého storočia bol súčasťou nemocničného sanatória doktora Kocha a pacientom spríjemňoval svojim prostredím nevyhnutný pobyt v nemocnici.

 

kochova zahrada 2

 Foto: Marek Velček

Záhrada vystavaná do svahovitého terénu mala niekoľko odstupňovaných terasovitých plôch s fontánou, chodníkmi, lavičkami a sochami. Skladba drevín v záhrade bola riešená podľa zásady - "zeleň počas celého roka". V pôvodnej záhrade bolo zasadených 120 druhov rastlín, drevín, stálozelené cudzokrajné, ihličnaté i listnaté stromy. Jej súčasťou bol aj bazén a terasa slúžiaca ako slnečný kúpeľ.

Revitalizácia záhrady

Od obdobia 90-tych rokov minulého storočia záhrada kvôli nevyjasneným vlastníckym vzťahom chátrala. Stala sa z nej nepriechodná džungľa plná odpadu. Dnes patrí záhrada súkromnej ženskej klinike a od roku 2022 spadá pod bratislavský magistrát, vďaka ktorému je priestor dnes znovu pýchou mesta.

 

kochova zahrada 1

 Foto: Marek Velček

Práce stále pokračujú

Areál záhrady bol revitalizovaný. Z jeho útrob bolo vynesených desať ton odpadu, boli odvezené popadané stromy, vyčistené chodníky, odstránené grafity a osadené informačné tabule. Sochy, ktoré boli súčasťou záhrady boli zväčša už vo veľmi zlom stave, niektoré nebolo ani možné identifikovať.

 

kochova zahrada 3

 Foto: Marek Velček

Niektoré sochy, napríklad Socha milencov, sa ale podarila zachrániť. Na obnove areálu a záchrane jej pôvodnej výsadby sa ďalej pracuje. Odborníci vypracovali dendrologický prieskum, na základe ktorého budú realizovať postupné kroky na jej obnovenie a ďalší život.

 

kochova zahrada 4

 Foto: Marek Velček

Sanatórium Koch je významnou pamiatkou

Samotná budova sanatória Koch, ktorá je súčasťou záhrady je rovnako architektonicky hodnotná. Jej autormi sú Dušan Jurkovič a Jindřich Merganc a radí sa medzi významné funkcionalistické pamiatky na Slovensku. V súčasnosti je už záhrada prístupná verejnosti a stala sa obľúbeným relaxačným cieľom domácich i návštevníkov mesta.

Pripravila: Petra Adamcová
Foto: Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Marek Velček

ZDIEĽAJTE NÁS