Iniciatíva Ministerstva životného prostredia SR označila rok 2022 za rok Čistého Slovenska. Jeho cieľom bude spojiť občianske aktivity dobrovoľníkov, jednotlivcov i skupín so zámerom vyčistiť našu krajinu od odpadu.

 

priroda 1

 

Hlavnou úlohou bude vyzbieranie odpadu, ktorý je momentálne voľne pohodený v prírode – tzv. littering, a v druhom slede pôjde o postupné odstraňovanie a riešenie nelegálnych skládok. V prírode sa totiž nachádzajú tony odpadu a tisícky nelegálnych skládok. Samosprávy miest a obcí na Slovensku dostanú práve od ministerstva pomocnú ruku a aktívne im bude poskytnutá pomoc v odstraňovaní nelegálne uloženého odpadu. Ďalšou výzvou je zabezpečenie odpadového hospodárstva na úrovni 21. storočia pre všetky, aj tie najodľahlejšie obce, ale aj veľké mestá.

K čistejšej krajine je možné dopracovať sa aj nedávnym zálohovaním plastových a plechových obalov na nápoje. Avšak je jasné, že už reálny odpad, ktorý v prírode, pri a vo vodných plochách leží, je nevyhnutné fyzicky zozbierať. Preto táto iniciatíva vzdelávaním, informovaním a osvetou chce podnietiť aj každého z nás, aby sa, ak je to možné, zapojil do čistenia našej krajiny.

 

priroda 2

 

Príkladom išiel aj samotný minister Ján Budaj, ktorý oficiálne otvoril iniciatívu Čisté Slovensko čistením brehov Dunaja v bratislavskom Čunove. Pokračovať sa bude vo všetkých krajoch a lokalitách Slovenska. Ako sa na túto tému Ján Budaj vyjadril, „len dôslednou komunikáciou, osvetou a konkrétnymi činmi môžeme obrátiť ľahostajnosť ľudí k prírode na záujem a starostlivosť o ňu.“ Preto oceňuje aktivitu každého dobrovoľníka, ktorý z vlastnej iniciatívy chce krajinu zbaviť odpadu. Ak sa spoja snahy aktivistov s úsilím samospráv, občianskych združení a podnikateľskej sféry, je tu veľká šanca uspieť a dopracovať sa k zdravej a čistej krajine.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS