dotaciePri moci boli štyri vlády a vystriedali sa tri rôzne smerovania Slovenska. Za desať rokov odznelo veľa sľubov, ale na to, čo bolo vo volebnom programe, sa rýchlo zabudlo. Realita je veľmi chabá, zo strany štátu nebolo vykonané takmer nič. Niekoľko projektov, dokonca s dotáciou takmer 100 %, bolo zrealizovaných v rámci Envirofondu. Sú to však projekty ojedinelé, niekedy s nejasnými kritériami.

Transparentnosť výberu projektov

Keď bol spochybnený výber projektov určených na dotáciu, Envirofond zareagoval nasledovne:
„Na základe odporúčania predsedu vlády Slovenskej republiky a v zmysle rozhodnutia novovymenovaného ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 10. 09. 2008 vám oznamujeme, že v roku 2009 nebudú poskytované finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na žiadosti predložené fyzickými osobami, ktoré nepodnikajú." Toto rozhodnutie nás zaraďuje na úplný chvost medzi členskými štátmi Európskej únie. Prakticky to znamená definitívne ukončenie podpory obnoviteľných zdrojov pre fyzické osoby.

Teoreticky by malo byť všetko inak

Vláda SR schválila dotácie 25. apríla 2007 tým, že uložila ministerstvu hospodárstva pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2008 a ďalšie roky prioritné zabezpečenie realizácie programu vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vo výške 3,319 mil. €. Ministerstvo malo pripraviť do 30. 9. 2007 aj program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Od 1. januára 2008 mali dostať fyzické osoby, ktoré by sa rozhodli namontovať na rodinný dom slnečné kolektory, investičnú podporu vo výške 100 €/m2 inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2. Pri väčších solárnych zariadeniach sa podpora mala znížiť na 50 €/m2 inštalovanej kolektorovej plochy.

Viac sa dočítate na strane 67 – 69 Objednajte si.

Text: Alfréd Gottas
Foto: Thermosolar

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2009


{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/mozno_raz_budu_dotacie/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS