Nielen oblečenie striedame podľa ročných období – analogicky napríklad pri stavbe domu zohľadňujeme počasie pri výbere murovacej malty. Stavebná sezóna od jari do jesene patrí tekutej malte HELUZ SIDI, s ktorou možno murovať s brúsenými tehlami HELUZ pri teplotách nad +1 °C. Ani nižšie teploty však nemusia stavbu zastaviť, s príchodom zimy možno murovať so zimnými maltami HELUZ, ktoré sú určené pre teploty medzi −5 °C a +15 °C. Takisto je pre chladné dni vhodná aj systémová murovacia pena HELUZ.

 

 

Inteligentná tekutá malta HELUZ SIDI sa dodáva z výroby ako hotová zmes vrátane systémového valčeka, takže sa do nej na stavbe už nič nepridáva. Plnohodnotné spevnenie spoja nastáva už za 7 dní. To je 4× kratší čas než pri bežne používaných maltách. A pokiaľ azda do zimy hrubú stavbu nestihnete a teploty začnú klesať k nule a nižšie, uzavriete maltu HELUZ SIDI vo vedierku vekom a použijete ju napríklad až na jar bez toho, aby hrozilo jej zatvrdnutie. Stačí cez zimu skladovať na suchom a tmavom mieste v rozmedzí +5 až +35 °C.HELUZ TREND zimna malta

V zime môžete využiť zimné malty HELUZ


Na murovanie v zimnom období (t. j. spravidla medzi 1. novembrom a 31. marcom) ponúka spoločnosť HELUZ tzv. zimné malty – ide o zimné varianty všetkých maltových zmesí HELUZ, t. j. HELUZ SB malta pre tenkú škáru, HELUZ SB C malta pre celoplošnú tenkú škáru alebo HELUZ TREND tepelnoizolačná murovacia a zakladacia malta. Vrecia s maltou so zimnou úpravou sa dodávajú v rovnakom obale ako bežné malty, len sú na čelnej strane označené piktogramami snehovej vločky s popisom ZIMNÝ VARIANT a teplomerom znázorňujúcim použitie do −5 °C.

Ďalšou možnosťou je využiť v zimnom období murovanie na systémovú murovaciu penu HELUZ, pri ktorej nedochádza k prenášaniu vlhkosti zo spojiva do tehál, pretože na rozdiel od klasických vápennocementových mált pena neobsahuje vodu. Murivo vymurované na PUR penu dosahuje menšie pevnosti muriva, preto nemožno bez konzultácie s projektantom zameniť tenkovrstvové malty za penu.HELUZ SB C - zimná malta

Pri murovaní v zimnom období je nutné dodržať tieto zásady:


1. Materiál sa musí chrániť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Rozbalené palety tehál, vrecia s maltou musia byť uskladnené v suchu pri teplote nad −5 °C, tzn. v krytých skladoch. Murovacia pena HELUZ sa musí skladovať aspoň v temperovanej stavebnej bunke, pretože teplota samotnej dózy s penou musí byť nad +10 °C (ale zároveň menej než +30 °C).
2. Pri murovaní nesmú byť na tehlách zvyšky námrazy alebo snehu ani nesmú byť zaprášené či inak znečistené. Všetok murovací materiál musí byť suchý a pri murovaní sa tehly nesmú namáčať.

3. Teplota vzduchu v priebehu spracovania a tuhnutia malty nesmie klesnúť pod −5 °C. Pokiaľ sa zimné malty spracovávajú pri teplotách nad 0 °C, nie je nutné vodu na zamiešanie predhrievať, pri murovaní pod bodom mrazu (tzn. od 0 °C do −5 °C) musí byť na prípravu zimných mált ohriata aj voda na zamiešanie na cca 30 °C. Zároveň pri zimných maltách platí obmedzenie, že ich možno spracovávať do teploty +15 °C (na tzv. zimné malty nie je možné zase murovať v lete).
4. Čerstvo vymurované murivo musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi (dažďom, snežením a pod.) nepremokavou fóliou a teplota nesmie klesnúť v priebehu 14 dní po vymurovaní pod −5 °C. Pokiaľ sa pod ochrannú fóliu naukladá bez škár okolo celého múru polystyrén v min. hr. 5 cm, môže teplota krátkodobo klesnúť až na −10 °C. Z toho vyplýva, že pri očakávaných nižších teplotách než −5 °C sa už nemá murovať murivo na cementovej malte a je potrebné počkať na priaznivejšiu predpoveď.
5. Obdobie teplôt pod +5 °C sa nezapočítava do nutnej technologickej prestávky pred statickým zaťažením muriva alebo pred omietaním (čiže o tento čas sa musí predĺžiť technologická prestávka).

6. Pokiaľ je stavba na zimu už „uzavretá“, to znamená, že sú vymurované obvodové steny, je hotový strop a zakryté stavebné otvory, potom teplota vnútri objektu spravidla neklesá pod +8 °C a možno teda pokračovať v stavebných prácach vnútri objektu. Z murárskych prác možno robiť napr. murovanie priečok, vnútorné omietky a pod.

7. Akékoľvek podcenenie zimných teplôt môže viesť k dodatočným viacnákladom. Pri práci v zime nielenže ide práca pomalšie, je tiež náročnejšie dodržať kvalitu stavebných prác a aj to má dopad na finálnu veľkosť deformácie konštrukcií vplyvom objemových zmien (ako je zmršťovanie, rozťažnosť, dotvarovanie). Zvlášť pre veľkosť pretvorenia v dôsledku zmien teploty je rozhodujúca počiatočná teplota pri vlastnom vyhotovovaní muriva alebo stropu. Čím je teplota pri vyhotovovaní nižšia, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nejakých trhlín, či už v omietkach, alebo aj v samotnej nosnej konštrukcii.

HELUZ aDSC 0354HELUZ zdeni na penu

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patrí medzi troch najväčších výrobcov murovacích systémov na našom trhu, ako jediná je rýdzo česká. Tradícia tejto rodinnej firmy spadá až do roku 1876, keď Jan Řehoř v Dolnom Bukovsku postavil prvú žiarovú pec a z vyťaženej hliny vypálil prvé tehly. Dnes má spoločnosť HELUZ výrobné závody okrem Dolného Bukovska ešte v Hevlíne a Libochoviciach, kde vyrába kompletný stavebný systém HELUZ zahrňujúci obvodové aj vnútorné tehlové bloky vrátane tehál s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na trhu radu HELUZ FAMILY 2in1 pre nízkoenergetické a pasívne domy. Spoločnosť HELUZ v roku 2017 na trh uviedla aj prvú kompaktnú brúsenú AKU tehlu sendvičovej skladby tehla-minerálna vlna-tehla so vzduchovou nepriezvučnosťou Rw = 57 dB pri celkovej hrúbke 21 cm pod názvom HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená. Revolučnou novinkou je tekutá, vopred pripravená silikátovo-disperzná malta HELUZ SIDI pre efektívnejšie murovanie, ktorá sa nanáša systémovým valčekom ako pri maľovaní. Novinkou roku 2020 je PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilným vnútorným priestorom na umiestnenie vonkajšej tieniacej techniky, ktorý je určený pre jednovrstvové murivo z tehál HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Sortiment ďalej tvoria ploché preklady, keramické stropy, komínové systémy a špeciálne tvarovky.

 

Viac informácií: https://www.heluz.sk/

ZDIEĽAJTE NÁS