Obklady a dlažby sú najbežnejším povrchom kúpeľní, balkónov či terás vystavené neustálemu pôsobeniu vody. Je chybou myslieť si, že ich položenie ochráni vaše príbytky pred účinkami nadmernej vody, práve preto je nevyhnutná hydroizolácia a správny postup pri použití výrobkov.

 

den braven balkon web

 

V prípade balkónov a terás je prenikanie vody do podkladu najčastejšou príčinou poškodenia dlažby a potom celej železobetónovej konštrukcie. Postupne prenikajúca voda do podkladu spolu s pôsobením zmrazovacích cyklov skôr či neskôr zapríčiní odseparovanie dlažby, oslabenie betónu, praskliny a koróziu oceľovej výstuže. V konečnom dôsledku to bude znamenať úplné a nezvratné znefunkčnenie balkóna či terasy. Použitie hydroizolácie má svoje opodstatnenie aj v kúpeľni. Či už ako poistná hydroizolácia proti vytopeniu, alebo ako hydroizolácia v sprchovom kúte vystavená priamemu zaťaženiu vodou. Neošetrené murivo nasiaknuté vodou bude degradovať a nahromadená vlhkosť podporí tvorbu plesní. Dôvody použitia hydroizolácie sú teda zrejmé, no pred jej aplikáciou treba pripraviť podklad. Ten musí byť suchý, nosný a dostatočne vyspádovaný, pokiaľ ide o exteriérové plochy.

 

Penetračný náter S-T70

 

den braven penetracny nater

 

Prvým krokom je príprava podkladu penetráciou. Jednozložkový Penetračný náter S-T70 vytvára transparentný, nerozpustný film, znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zabezpečuje vyššiu prídržnosť následných vrstiev. Je ideálny na betónové podklady, ale aj na ostatné stavebné materiály ako keramické tehly, pórobetónové tvárnice, omietky a pod. V prípade starších, zvetraných povrchov môžeme použiť Hĺbkovú penetráciu NANO a pod samonivelačné hmoty odporúčame Primer ALFA. Penetračný náter nanášame v dvoch vrstvách, štetcom alebo valčekom na čistý, suchý a súdržný podklad zbavený prachu. Druhú vrstvu nanášame až po dôkladnom vyzretí predchádzajúcej (2-3hod).

 

Tekutá lepenka 2K hydroizolácia

 

den braven tekuta lepenka

 

Po príprave podkladu môžeme pristúpiť k aplikácii hydroizolácie. V prípade Tekutej lepenky ide o dvojzložkový náter na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí je trvalo pružný, mrazuvzdorný a odolný voči klimatickým vplyvom. Vytvára flexibilnú, vodotesnú membránu a môže slúžiť aj ako ochrana proti radónu. Tekutá lepenka má excelentnú priľnavosť na betónové potery, pórobetónové tvárnice, sadrokartónové dosky, ale aj OSB dosky v prípade drevostavieb. Náter aplikujeme valčekom, minimálne dve vrstvy krížovou metódou (kolmo na seba) vždy po vyzretí tej predchádzajúcej (12-24hod). Do rohov vkladáme tesniace pásy S-T, prípadne samolepiaci pás Fleeceband.

 

Jednozložková hydroizolácia kúpeľňa

 

den braven jednoslozkova hydroizolace koupelna

 

Pokiaľ hľadáme jednoduché riešenie do interiéru vo forme jednozložkovej hydroizolácie pripravenej na priame použitie bez miešania dvoch zložiek, neváhajme použiť práve tento produkt. Spôsob aplikácie je totožný s postupom už spomenutým a jej vlastnosti sú pre interiér viac ako postačujúce.

 

ALTERNATÍVNE PRODUKTY

 

Alternatívou Tekutej lepenky je produkt Jednozložková hydroizolácia - exteriér. Výhodou je jednoduchšia aplikácia bez miešania dvoch zložiek.

 

Viac informácií: www.denbraven.sk a www.denbraven.cz

ZDIEĽAJTE NÁS