Minimalizmus stage garden

 

Objektu novej výstavnej plochy stage garden GALLERY CREARS v Rožnove pod Radhoštěm autor zámerne prepožičal až asketický výraz, aby vyniklo to, o čo v galérii ide predovšetkým – vystavovať umenie. Druhým dôvodom minimalistického poňatia novostavby, ktorú navrhol Ing. arch. Karel Janča, bola aj bezprostredná blízkosť drobnej zahradenej stavbičky, ktorej sa hovorí Altán.

 

Rozpadajúci sa objekt Altánu, ktorý pamätá ešte časy rožnovského kúpeľníctva, odkúpili od mesta začiatkom 90. rokov mladí manželia – akademický sochár Igor Kitzberger a akademická architektka Ingrid Kitzbergerová a pretvorili ho na výstavnú galériu. Čoskoro však zistili, že priestor nie je celkom vhodný na tento zámer, a tak tu vznikla predajná galéria KUK kováča Václava Kitzbergera (otecka Igora), orientovaná prevažne na produkty umeleckého kováčstva. Sen o výstavbe galérie moderného umenia im však zostal a pomaly sa začal napĺňať, keď sa im v novom tisícročí podarilo od mesta kúpiť priľahlý pozemok. Z celkového konceptu vytvorenia centra umenia v podobe komplexu výstavných pozičných objektov v lokalite Na zahradách, vrátane súčasného Altánu, je teraz novo zrealizovaný prvý diel mozaiky – stage garden GALLERY CREARS. Vznikol atraktívny, moderný a súčasný priestor na realizáciu autorských aj skupinových výstav. Slúži na potreby súkromnej galérie ako naplnenie vízie manželov – byť nezameniteľnou galériou so zahraničným presahom, čo dosiahli v spolupráci s významnými umelcami.

 

Výstavná galéria stage garden GALLERY CREARS

Autor: Ing. arch. Karel Janča, janca architect, http://jancaarchitect.blogspot.com
Spolupráca: Martin Kaňak, akad. arch., Ingrid Kitzbergerova, MgA. Ivana Štenclova (navrh okenic a plotovych dielcov)
Realizácia: 2018 – 2019

ZDIEĽAJTE NÁS