velke oknaPodľa aktuálneho výskumu Donau-Universität Krems bolo zistené, že okná so sklami SOLAR+ (nové 3-sklo v štandarde od firmy Internorm), už pri východnej a západnej orientácii okien vykazujú lepšie ukazovatele získania energie ako štandardne rovnako veľké, špičkovo zateplené plochy stien v pasívnom dome (U = 0,12 W/m²K). Ak zosumarizujeme všetky časti fasády budovy, tak je tepelná bilancia okien so SOLAR+ sklami vyrovnaná alebo dokonca pozitívna.

Moderné okenné systémy sa stali dodávateľom energie, ktoré v energetickej bilancii obstáli lepšie ako špičkovo zateplené vonkajšie steny", vysvetlil Christian Klinger, spoluvlastník a člen predstavenstva firmy Internorm. V štúdii parametrov Donau-Universität Krems v zobrazení vzťahov medzi druhom zasklenia, podielom zasklenia, orientáciou a lokalitou budovy bola preverovaná tabuľa skla „Climatop Lux 2". Internorm vyrába izolačné 3-sklo SOLAR+ od roku 2011 a toto sklo je zaradené ako štandardné 3-sklo bez príplatku. Výskumom bola porovnávaná bilancia energie okien (hodnota tepelnej izolácie Ug = 0,60 W/m²K; stupeň prestupu energie g = 0,61) s bilanciou energie tepelnej izolácie vonkajšej steny s hodnotou vhodnou do pasívneho domu U - hodnotou 0,12 W/m²K.

Pôsobenie zasklenia na energetickú bilanciu

Autorka štúdie Dr. Renate Hammer, dekanka fakulty pre umenie, kultúru a výstavbu z Donau Universität Krems vysvetlila: „Pomocou vzorovej budovy s južnou orientáciou pri dĺžke budovy 15 metrov, šírke 6 metrov a výške 6 metrov sme vypočítali, ako pôsobí zasklenie na energetickú bilanciu budovy a ako sa bilancia mení, keď sa zvýšia podiely zasklenia." Zistilo sa, že ak sa zvýši podiel zasklenia pri orientácii budovy na juh o 30 % a na východ, západ a sever o 20 %, účinnosť sa v prepočte pri orientácii na juh, východ a západ zdvojnásobí. Pri orientácii na sever sa nezmení.
Pri výpočtoch boli zohľadnené okrem kvality a podielu rámu okna aj faktory ako tienenie, znečistenie a nevertikálny dopad žiarenia, ktoré znižuje účinnosť solárnych tepelných vplyvov. Svoju úlohu tiež zohráva aj lokalita fiktívnej budovy – výpočty boli prevedené v Salzburgu ako aj vo Viedni, kde je menej žiarenia.

Väčšie plochy okien znižujú potrebu na vykurovanie

Okná s pokovovaným 3-sklom SOLAR+ získavajú netto energiu z povrchu nielen pri južnej orientácii budovy, ale už aj pri orientácii na západ a východ. Aj keď síce vykazujú pri orientácii na sever vyššie netto energetické straty ako vonkajšia stena pasívneho domu (lokalita Salzburg: -14 kWh/m²a, Viedeň: -17 kWh/m²a, zatiaľ čo stena sa konštantne nachádza pri hodnote -10 kWh/m²a) – s 3-sklom je tepelná bilancia okien v sumáre pri všetkých fasádach pozitívna alebo minimálne vyrovnaná. Výskumy okrem toho ukazujú, že zväčšenie zasklených častí pri rovnakých hodnotách rámu vedie k markantnému zníženiu potreby vykurovania. Zdvojenie plochy skla na východ, juh a západ vykázali – v prepočte na lokalitu Salzburg – zníženie potreby vykurovania z 12 na 8 kWh/m²a.

Použitie inteligentného systému na ochranu pred slnkom
Predpokladom pre pozitívnu energetickú bilanciu počas celého roka vo všeobecnosti je, že okná musia byť vybavené inteligentným systémom na ochranu pred slnkom. „Aj najlepšie okná sú k ničomu, ak vnútorné priestory musia byť v horúcom ročnom období chladené drahými peniazmi s vysokými energetickými výdavkami, pretože cez okná vnikne príliš veľa solárneho tepla. Čím väčšia je plocha okien, tým väčší význam má ochrana pred slnkom," zdôraznil Christian Klinger.

Rekuperácia vzduchu priamo v okne

I-tec vetranie je podomietková rekuperačná jednotka napojená priamo na rám okna. Umožňuje energeticky efektívne vetrať pri zatvorenom okne a spolu s filtrami zamedzuje vniknutiu peľu a prachu. Takéto permanentné vetranie pomocou rekuperačnej jednotky je na slovenskom trhu jedinečnou novinkou. Jeho zásadnými výhodami sú čerstvý vzduch, vetranie podľa potreby, komfort a energetická efektívnosť. Čerstvý vzduch zabezpečuje pocit zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosti. Aj alergici si môžu vydýchnuť – zabudovanie filtrov zamedzuje vniknutie jemného prachu a peľu z kvetov. Riadeným I-tec vetraním sa zabráni tvorbe plesní. Nekontrolovateľné nárazové a dlhodobé vetranie vedie k vysokým energetickým stratám. I-tec vetranie je vybavené integrovaným výmenníkom tepla s vysokým stupňom účinnosti. Tým získaných 86 % tepelných ziskov redukuje energetické straty na minimum. Vetranie je kompletne integrované do nového home pure okenného systému KF 500. Na vonkajšej a vnútornej strane okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky. Oproti zvyčajným vetracím systémom nedochádza k žiadnemu narušeniu vnútornej a vonkajšej architektúry ani k vysokým energetickým stratám, ktoré so sebou prináša nárazové alebo trvalé vetranie. Vetranie je zabudované súčasne s montážou okna. Priamo na okne upevnený riadiaci prvok umožňuje komfortné ovládanie vetrania. S I-tec vetracím systémom rastie aj bezpečnosť, pretože okno je pri výmene vzduchu zatvorené, a tým sa zachováva aj ochrana proti vlámaniu. Pri odchode z domu nevzniká pochybnosť, či sa okná po vetraní zatvorili.


Energeticky sebestačné tienenie


Nová motoricky poháňaná tieniaca technika I-tec je energeticky sebestačná. Na prevádzku využíva priamo v okne zabudovaný fotovoltický článok. Tienenie sa nachádza medzi sklami, tým je chránené proti znečisteniu a vetru. Je to ideálne riešenie pre vysoké budovy, ktoré bývajú vystavené silnému vetru. Energiu, ktorú okno potrebuje a spotrebuje, by si malo okno vyrobiť samo. Prvý produkt, ktorý sa týmto princípom riadi, je nová motoricky poháňaná tieniaca technika zdvojeného okna pomocou – žalúzie, plisovanej roletky alebo Duette®.Všetky zdvojené okenné systémy Internorm môžu byť vybavené tienením ovládaným na motor bez externého zdroja prúdu. Energia sa získava priamo na okne z fotovoltického modulu integrovaného do krytu, čím je elektromotor nezávislý a sebestačný na zdroji prúdu. Energia sa ukladá do akumulátora a podľa potreby je pripravená na odber. Permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už pri difúznom dennom svetle.

Ovládanie prebieha cez bidirekcionálny prijímač – viacero žalúzií, plisových roletiek prípadne Duetten® je možné ovládať súčasne. Vďaka funkcii Lock/Unlock môžete uzamknúť nastavenia, aby ho nikto iný nemohol nájsť, uložiť alebo zrušiť – ovládanie je prakticky neviditeľné. Funkcia „Individuálne fixné pozície" prideľuje každej žalúzii, plisovanej roletke alebo Duette® samostatnú pozíciu.

text Daniela Černoková
foto Internorm

Viac informácí na www.internorm-okna.skň


{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/dom_potrebuje_nove_okna/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS