V dnešnej dobe je z hľadiska šetrenia i ekologického prístupu k bývaniu najracionálnejšou voľbou pre zvýšenie domáceho komfortu zabezpečiť si tzv. „zelené“ vykurovanie i ohrev vody. Zaobstarať si tepelné čerpadlo môže byť výhodné z viacerých dôvodov. O konkrétnych benefitoch tepelných čerpadiel, ale aj o ich účinnosti a návratnosti investícií sme sa rozprávali s Danielom Popluhárom, technickým zástupcom spoločnosti Daikin.

 

daikin popluhár

 

Prečo sa v dnešných časoch oplatí investovať do kvalitného tepelného čerpadla? Aké ponúka výhody, ako zlepšuje komfort bývania, akú majú tepelné čerpadlá účinnosť a návratnosť?

Kúriť a pripravovať elektrinou teplú pitnú vodu priamo, napríklad s elektrickým kotlom, je tá najdrahšia alternatíva s enormne vysokými prevádzkovými nákladmi, hoci vstupné náklady sú nízke. Kúpa tepelného čerpadla je v porovnaní s takýmto zdrojom tepla vnímaná ako investícia s vyšším vstupným nákladom ale nízkymi prevádzkovými nákladmi. Preto čím dlhšia je životnosť tepelného čerpadla, tým väčšia je úspora v prevádzkových nákladoch, a tým aj zabezpečená návratnosť vstupnej investície. Porozhliadnite sa preto po renomovanej značke s dlhou tradíciou na trhu, so skúsenosťami vo vývoji nových technológií, inovácií a vlastnou výrobou jednotlivých komponentov, z ktorých tepelné čerpadlo pozostáva. Najčastejšie sa pre tepelné čerpadlo rozhoduje investor, ktorý má stavbu situovanú v oblasti bez plynofikácie, takže ma k dispozícii elektrinu. Následne sú to investori, ktorí si chcú rozšíriť svoj komfort aj tým, že okrem vykurovania a výroby teplej pitnej vody chcú tepelným čerpadlom svoj objekt aj chladiť.

 

daikin 1

 

Podľa akých kritérií si vyberať tepelné čerpadlo pre svoj dom? Aké otázky si treba najprv zodpovedať?

Od správneho výberu výkonu tepelného čerpadla závisí úspech v dosiahnutí úspor a rýchlej návratnosti investície. Investor by mal mať jasno aj v nasledovných otázkach: Čo od tepelného čerpadla očakávam? Chcem len objekt vykurovať, prípadne ešte vyrábať teplú pitnú vodu, alebo chcem aj chladiť? A aký emitor tepla a chladu zvoliť? Najkomfortnejšie a zároveň najúspornejšie sú pri tepelnom čerpadle emitory tepla a chladu s veľkou styčnou plochou, ktoré nevyžadujú príliš vysokú teplotu vody pri vykurovaní a príliš nízku pri chladení. Okrem výberu vhodného výkon pre vykurovanie, prípadne chladenie, je kľúčové v prípade potreby správne dimenzovať aj výrobu teplej pitnej vody pre domácnosť. Tu vie najlepšie poradiť projektant vykurovania a zdravotechniky. V poslednej dobe sa už stretávame aj so stavbami, ktoré majú tak nízke tepelné straty, že prevádzkové náklady na vykurovanie nezaručujú návratnosť investície nakoľko môžu presahovať životnosť zariadenia. Vtedy odporúčame efektívne riešiť už len prípravu teplej pitnej vody tepelným čerpadlom na to určeným.

 

daikin 4

 

Aké tepelné čerpadlo si vybrať v prípade novostavby a aké je ideálne pre rekonštruované objekty?

Pri novostavbe odporúčame využiť pomoc projektanta vykurovania, ktorý podľa vstupných údajov určí tepelné straty objektu a požadovaný výkon tepelného čerpadla. Uľahčí to následne prácu realizačnej firme dodávajúcej vykurovací systém. Vyberajte ju obozretne hlavne na základe pozitívnych referencií investorov z iných realizácií vykurovania. Neprenechajte to na „mienkotvorného fušera“ ktorý to chce spraviť podľa seba, lebo to tak bolo dobré aj minule. Pri rekonštrukcii treba zobrať do úvahy aj to, ako sa následne zníži tepelná strata objektu. Mám na mysli výmenu okien, zateplenie fasády a podobne. Taktiež odporúčame dať si nanovo vyrátať tepelné straty objektu, nestojí to veľa, ale enormne to pomôže pri určení požadovaného vykurovacieho výkonu nakoľko pôvodný zdroj tepla môže byť zrazu predimenzovaný, alebo už dosluhuje a bude ho treba nahradiť. Ďalšou otázkou je, aké emitory tepla boli pôvodne použité a či budú vyhovovať aj novému zdroju tepla. Najviac používané tepelné čerpadlá sú podľa teploty vody na výstupe do kúrenia označované ako nízko-teplotné a potrebujete väčšiu plochu emitorov tepla ako napríklad pri pôvodných radiátoroch používaných s plynovým kotlom. Často je nákladné prejsť pri rekonštrukcii z radiátorov na podlahové vykurovanie, preto treba výmenou zväčšiť plochu radiátorov, alebo zvoliť vysoko-teplotné tepelné čerpadlo a staré radiátory len prečistiť a ponechať v systéme, je to otázka porovnania nákladov.

 

daikin 1 daikin 3

 

S akými ďalším OZE možno tepelné čerpadlá kombinovať?

Tepelné čerpadlo je samo o sebe jeden z najefektívnejších obnoviteľných zdrojov. Dnes existuje veľa spôsobov, ako podľa potreby kombinovať TČ s ďalšími obnoviteľnými zdrojmi. V kombinácii s moderným akumulačným zásobníkom dokážeme využiť slnečnú energiu s pomocou solárnych kolektorov alebo fotovoltaických článkov napríklad na podporu vykurovania alebo výroby väčšieho množstva teplej pitnej vody. Často sa kombinuje aj peletkový kotol a občas aj klasicky krb.

Viac informácií: www.daikin.sk

ZDIEĽAJTE NÁS