len komplexna obnova splni ucelPreto návrhy, ktoré dnes alibisticky splnia najzákladnejšie požiadavky noriem (tzv. finančne úsporné riešenia), sú znač ným rizikom. „Úsporná" obnova len zakonzervuje už dnes neuspokojivý stav a z dlhodobého hľadiska je prehrou pre investora.

Komplexná obnova rieši nedostatky obvodových i vnútorných konštrukcií a technických zariadení budov (bytové jadro, vykurovacia sústava, elektroinštalácie, vodovod, kanalizácia, vzduchotechnika, výťahy). Zateplenie fasád bytových domov zabraňuje, okrem iného, zatekaniu vody do škár medzi panelmi, ktorého následkom je hrdzavenie nosnej výstuže. Hlavným cieľom obnovy bytového domu je teda vyriešiť statické problémy, predĺžiť životnosť domu a zaručiť použivateľom bezpečné bývanie. V prioritách obnovy domu nasleduje vylúčenie vzniku plesní v bytoch a až potom nasleduje úspora energií a estetický vzhľad budovy.

Ekonomické hľadisko je podstatné, nie však najdôležitejšie

Ak investor nemá dostatok finančných prostriedkov na komplexnú obnovu budovy, môže obnovovať po etapách. Je to lepšie, ako čakať, kým si na komplexnú obnovu došetrí. Ceny práce, materiálov a energie na vykurovanie neustále stúpajú. Môže sa stať, že cieľ nikdy nedosiahne, pretože čas pracuje proti používateľom (majiteľom) bytov. Veď z pohľadu statika a z dôvodu predĺženia životnosti bytového panelového domu je obnova nevyhnutná väčšinou čo najskôr.

Obava z čerpania úveru je nadhodnotená, pretože časť budúcich splátok budú tvoriť ušetrené peniaze za nižšiu spotrebu energie v zateplenom dome. Navyše, dlžobu pomôže znížiť aj inflácia a jednotlivé byty majú po obnove domu vyššiu trhovú hodnotu. Zo záverov dôkladnej ekonomickej analýzy (pri spočítaní vývoja celkových nákladov súvisiacich s obnovou budovy a podrobností stanovenia mesačných splátok úveru pre každého používateľa bytu) často vyplynie, že splácanie úveru zaťaží investora menej než sa pôvodne odhadovalo.

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2011


{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/len_komplexna_obnova_splni_ucel/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS