Európa sa chce stať do konca roka 2050 klimaticky neutrálnou ekonomikou a prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Tieto ambiciózne ciele sú definované v pláne Európskej komisie, ktorý je známy pod označením Zelená dohoda. Kľúčom na ich dosiahnutie bude dekarbonizácia vykurovania. K Zelenej dohode sa preto hlásia aj zodpovedné a uvedomelé spoločnosti, akou je Daikin.

 

daikin 1

 

Európska komisia si stanovila do roka 2030 znížiť emisie najmenej o 55 percent. Smer schválený európskymi orgánmi sa stretol s plnou podporou spoločnosti Daikin, ktorá robí všetko pre to, aby sa do roka 2050 stala uhlíkovo neutrálnou globálnou spoločnosťou. Svojím prispením sa usiluje o dosiahnutie spoločných cieľov v environmentálnej oblasti.

Zelená dohoda v číslach

Európsky investičný plán chce prilákať investície vo výške aspoň 1 bilión eur od Európskej únie, národných vlád a súkromného sektora na dekarbonizáciu EÚ. Zelená dohoda je tiež jadrom „EÚ novej generácie,“ rozsiahleho európskeho programu obnovy v hodnote až 750 miliárd eur. Je zrejmé, že dekarbonizácia Európy a obnova ekonomiky po pandémii sú obrovskými výzvami. Predseda Európskej komisie dokonca nazval Zelenú dohodu európskym „momentom človeka na Mesiaci“.

Ako dohoda ovplyvní odvetvie vykurovania? Možno očakávať, že Európska únia a jej členské štáty skončia s podporou technológií s vysokými emisiami uhlíka a naopak, významne podporia nízkouhlíkové technológie, ako sú tepelné čerpadlá.

Prečo tepelné čerpadlá?

Budovy v Európe sú dnes zodpovedné za približne 36 % všetkých emisií CO2 v Únii. Keďže takmer 50 percent konečnej spotreby energie v Únii sa používa na vykurovanie a chladenie, z čoho 80 percent sa využíva v budovách, je tu obrovský potenciál na dekarbonizáciu tohto sektora.

Tepelné čerpadlá sú osvedčeným riešením a Európa disponuje technológiami, odbornými vedomosťami a investíciami na ich ďalšie rozširovanie. Od rodinných domov po bytové domy, od renovácií po nové bývanie, od malých po veľké komerčné budovy a priemyselné závody, tepelné čerpadlá sú dnes pripravené a vhodné na plnenie Zelenej dohody EÚ.

Tepelné čerpadlá sú nízkouhlíkovou vykurovacou technológiou. Na porovnanie – uhlíkový dopad tepelného čerpadla predstavuje približne iba polovicu dopadu vysokoúčinného plynového kotla. Tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľné zdroje energie, ako je tepelná energia zo vzduchu, vody alebo zeme. Tieto obnoviteľné zdroje energie sú v Európe bohato dostupné a nie je nevyhnutné dovážať ich.

Tepelné čerpadlá budú stále častejšie využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov a sú na ceste k tomu, aby boli klimaticky neutrálnym riešením. Napríklad do roka 2030 sa má podiel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v EÚ minimálne zdvojnásobiť – z dnešnej úrovne 32 % na približne 65 % a viac.

 

daikin 2

 

Okrem toho sú tepelné čerpadlá nevyhnutné na to, aby umožnili vyvažovanie energetickej siete, a tým podporovali ďalšie využitie výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Napríklad tým, že fungujú ako akumulačné batérie a nástroj na pružné vyvažovanie ponuky a dopytu po energii.

Investície do tepelných čerpadiel podporujú hospodársky rast EÚ, pretože sa bežne vyvíjajú a vyrábajú v Európe. Napríklad spoločnosť Daikin má v Európe centrum pre výskum a vývoj a tiež päť tovární, ktoré súvisia s technológiou tepelných čerpadiel. Navyše, každé euro investované do technológie tepelných čerpadiel znamená aj jedno euro investované do vytvárania lokálnych pracovných miest. Odvetvie tepelných čerpadiel v súčasnosti zamestnáva v Európe asi 225 000 ľudí.

Slovenské dotácie pre tepelné čerpadlá

Zavádzanie tepelných čerpadiel podporuje aj Slovenská republika prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Tá v rámci projektu Zelená domácnostiam udeľuje štedré štátne dotácie na kúpu tepelných čerpadiel. Z dotačného programu sú síce vylúčení obyvatelia Bratislavského kraja, tu však prichádza na pomoc spoločnosť Daikin, ktorá z vlastnej iniciatívy poskytuje zľavy na tepelné čerpadlá aj záujemcom z tohto regiónu, aby sa mohlo ekologickejšie vykurovať celé Slovensko.

Daikin vychádza z presvedčenia, že všetky zúčastnené strany – tvorcovia politík, zodpovední výrobcovia, ako aj uvedomelí spotrebitelia – majú spoločný cieľ, ktorým je uhlíkovo neutrálna budúcnosť. A spoločne tento cieľ môžeme dosiahnuť. Musíme však okamžite konať.

Viac informácií: www.daikin.sk

ZDIEĽAJTE NÁS