Spoločnosť EU-POWER, s.r.o., dlhodobo poskytuje služby v oblasti zelenej energie, predovšetkým návrhy, projekčnú činnosť a následne výstavbu fotovoltických elektrární na kľúč.

 

Vzhľadom k dlhoročným skúsenostiam spoločnosti s týmito zdrojmi energie je EU-POWER partnerom, na ktorého sa môžu zákazníci obracať pri riešení energetických potrieb v oblasti znižovania nákladov na elektrinu v rodinných domoch i komerčných budovách. Portfólio služieb zahŕňa zvyšovanie efektivity existujúcich aj nových elektrární doplnením akumulácie.

eu power

Výhody solárnej energie

 

• Znížite svoje účty za elektrinu, slnečné svetlo je zadarmo, takže po zaplatení počiatočnej inštalácie sa vaše náklady na elektrinu znížia.


• Solárna elektrina je zelená. Obnoviteľný zdroj energie neuvoľňuje žiadne škodlivé emisie oxidu uhličitého (CO2) alebo iné znečisťujúce látky. Typická domáca solárna elektráreň by mohla ušetriť viac ako jednu tonu CO2 ročne – to je viac ako 30 ton za obdobie svojej životnosti.


• Rýchlejšia návratnosť investícií vďaka štátom garantovanej výkupnej cene na vami vyrobenú elektrickú energiu z vašej fotovoltickej elektrárne.


• Solárne panely na streche môžu zvýšiť hodnotu vášho majetku. Panely sa dajú integrovať do akejkoľvek budovy, kde výrazne znižujú energetickú spotrebu, nespôsobujú hluk, nie sú zdrojom škodlivých emisií a znečisťujúcich plynov – kremík je netoxická surovina, sú bezpečné a vysoko spoľahlivé.solarny panel• Životnosť panelov je viac ako 30 rokov (záruka 25 rokov na výkon).


• Názory na energetickú návratnosť sa pohybujú v rozmedzí od 7 do 10 rokov (iba na porovnanie: energetická návratnosť jadrovej elektrárne sa uvádza 10 až 14 rokov).


• Prevádzka FVZ nevyžaduje žiadnu údržbu.


Fotovoltické panely a fotovoltaika sa dajú recyklovať.

solarne panely

Profesionáli zo spoločnosti EU POWER na základe dlhoročných skúseností s týmito zdrojmi energie zákazníkom ponúkajú riešenie ich energetických potrieb v oblasti znižovania nákladov na elektrinu v rodinných domoch i komerčných budovách. Portfólio služieb spoločnosti zahŕňa tiež zvyšovanie efektivity existujúcich aj nových elektrární doplnením akumulácie. Okrem toho sa v EU POWER venujú elektroinštaláciám, výrobe rozvádzačov, dodávke elektro inštalačného materiálu, distribúcii a montáži inteligentných elektroinštalácií, výrobe, dodávke a servisu UPS-záložných systémov a distribúcii batérie pre rôzne aplikácie. Samozrejmosťou je garancia kvality a bezpečnosti.

 

Viac informácií: eu-power.sk


Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS