vykurovanie modernych novostavieb rdTo vytvára základný predpoklad pre maximálnu tepelnú pohodu pri minimálnych nákladoch za energiu.

Správne využitie tohto predpokladu je podmienené kvalifikovaným výberom zdroja tepla – obvykle plynového kotla. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to nebude žiadny veľký problém. Dom s takou malou tepelnou stratou musí vykúriť praktický každý kotol, ktorý sa vyskytne na našom trhu. Je to pravda, ale iba vtedy, ak prevádzkové náklady a tepelná pohoda nepatria medzi naše priority. Ak však očakávame ekonomické a komfortné vykurovanie, stáva sa práve malá tepelná strata domu tým najväčším problémom. Dôvod je prostý.

Dôležitý je správny výber kotla

Tepelná strata domu uvedená v projekte vykurovania je hraničným parametrom, ktorý platí len pri najnižších vonkajších teplotách. V našom klimatickom pásme je to vtedy, keď tieto hodnoty poklesnú pod – 12 alebo 15 oC. Zo štatistiky aj z osobných skúseností vyplýva, že sú to maximálne 2 – 3 týždne v roku. To je menej ako 10 % z obvyklých 32 týždňov bežnej vykurovacej sezóny. Naopak, zvyčajné vonkajšie teploty v zimnom období oscilujú okolo 0 oC. Vtedy na vykurovanie postačí výkon kotla nižší ako 25 % zo straty daného objektu. Pre moderné novostavby je táto okamžitá tepelná strata len 2 – 4 kW. Je nutné zvoliť kotol, ktorý je schopný znížiť svoj výkon na túto hodnotu, a garantovať tak neprerušované vykurovanie objektu i pri vonkajších teplotách okolo 0 oC. Pokiaľ nie je táto požiadavka splnená a kotol je prevádzkovaný mimo svoj pracovný rozsah, začína cyklovať. Štandardné kotly so štartovacím výkonom 6 – 8 kW urobia okolo 40 000 takýchto cyklov ročne. Toto číslo vyzerá nevierohodne, ale po prepočte na počet vykurovacích dní v roku predstavuje len jeden štart kotla počas desiatich minút. Z praxe vieme, že ani minútové intervaly nie sú výnimkou. Dôsledkom týchto cyklov je výrazná nadspotreba energie, skrátenie životnosti kotla a hrubé narušenie tepelnej pohody v dome.
vykurovanie modernych novostavieb rd 002


Viac sa dočítate na strane 86 – 87

TEXT: JUDr. Marián Chovanec
FOTO: Procom spol. s r.o.


Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2012

 

 

ZDIEĽAJTE NÁS