Články

Alarmujúci stav našej planéty, ktorý je výsledkom činnosti človeka je žiaľ realitou, ktorá sa dotýka každého z nás.

S odchádzajúcim snehom a mrázom nám slniečko do našich okien a záhrad vlieva radosť a nové nápady do zveľaďovania našich záhrad.

Druhého februára sa na celom svete oslavuje medzinárodný deň mokradí. Áno, aj mokrade, významný biotop a prírodný fenomén má svoj sviatok. 

Prírodný ratan je nevyčerpateľným zdrojom materiálu. V tropických pralesoch rastie rastlina, ktorá nemá vlastný kmeň, ale ako oporu využíva koruny okolitých stromov po ktorých sa ťahá z tieňa za slnkom. 

Triedenie odpadu je dnes už samozrejmosťou pre každého z nás. Je dobré si pripomenúť prečo by sme mali separovať, a ako tým pomôžeme životnému prostrediu.

Odpovedať si na otázku, ktorý stromček je z hľadska ekológie a šetrenia životného prostredia lepšou voľbou nie je také jednoznačné. 

Už o pár dní tu máme čas dušičiek. Pripomíname a uctievame si pamiatku našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. 

Hoci posledné októbrové dni bývajú ešte pomerne teplé a slnečné, zima a mráz nás dokážu prekvapiť zo dňa na deň.