kompostovanie biologickych materialochLen niečo okolo 10 % z toho sa separuje a recykluje, zvyšok končí na skládkach alebo v spaľovniach. To má negatívny vplyv na naše životy z ekonomického aj ekologického hľadiska.

Podľa ekonómov platíme zbytočne za likvidáciu odpadu a prichádzame o hodnotné suroviny, ktoré zväčša dovážame. Z pohľadu ekológov tým ničíme prirodzené biotopy, plytváme neobnoviteľnými zdrojmi a prispievame ku globálnemu otepľovaniu.

Riešením je čiastočne aj kompostovanie. Jeho cieľom je premeniť biologicky odpad prirodzeným rozkladom na kompost, ktorý nám ďalej poslúži ako organické hnojivo. Bioodpad, vhodný na kompostovanie, tvorí 30 až 45 % z celkového množstva odpadu.

Domáce kompostovanie

Pri dobrej vôli, môže kompostovať každý. Domáce kompostovanie je určené pre jednu domácnosť alebo záhradu, ktorá používa bioodpad iba z vlastnej produkcie. Vzniknuté hnojivo použije pre vlastnú potrebu. Takéto kompostovisko môže byť umiestnené v záhrade. Stále viac však začínajú používať systémy kompostovania aj obyvatelia bytových domov bez záhrad. Kompostujú v kuchyni, na balkóne, v pivnici či komore. Na to sú určené špeciálne domáce fermentory, ktoré poháňa elektrický prúd a majú filtračnú vložkou a automatické miešanie. Ďalšou možnosťou je vermikompostovanie, ktoré využíva žravý potenciál dážďovky hnojnej a ona spracováva nazbieraný bioodpad.

Viac sa dočítate na strane 176 – 179

Text a foto: Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ, Ekodomov

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2009

ZDIEĽAJTE NÁS