strechaSvojim používateľom prináša mnoho radostí, priestor na oddych a relax. Ak však nie je odborne vyhotovená, znamená aj veľké starosti.

To, že zelené strechy okrem iného predlžujú životnosť strešnej izolácie, je všeobecne známe. Aby strešné izolácie a zelená strecha zostali v bezchybnom stave po mnohé desaťročia, je potrebné dodržať niekoľko základných zásad. Pre bezporuchovú funkciu zatrávnenej strechy je potrebné, aby nedochádzalo k prerastaniu korienkov cez hydroizolačnú vrstvu. Cez mnohé asfaltové pásy a fólie korienky agresívnejších rastlín bežne prerastajú. Ako ochranná vrstva sú často používané betónové mazaniny alebo špeciálne tuhé polyetylénové (PE) fólie. Moderné hydroizolačné materiály (aj asfaltové pásy a fólie) majú špeciálny atest proti prerastaniu koreňov, takže ochranná vrstva nie je v konštrukcii strechy nad separačnou a dilatačnou vrstvou potrebná.


Plošné zaťaženie

Údaje o zaťažení na m2 sa vzťahujú na stav pri nasýtení vodou, vrátane vegetácie. So zaťažením snehom a s prevádzkovým zaťažením je potrebné počítať zvlášť. Pri vrstvách voľne uložených na strešných izoláciách je potrebné dbať na minimálnu hmotnosť, ktorá zaručuje zabezpečenie izolácie proti nadvihnutiu vetrom. Zvlášť namáhané sú oblasti rohov a okrajov strechy. Ak je izolácia fixovaná mechanicky, nie je už potrebné z hľadiska zabezpečenia ďalšie zaťaženie. Pri vysokej budove a v exponovaných polohách je potrebné zabezpečiť zelenú strechu proti odviatiu vetrom. Na okraje sa používa plná alebo vegetačná dlažba.

Ani prudký sklon nie je problém

Zelené strechy je možné bez väčších problémov realizovať a udržiavať pri sklonoch od 0 ° až do približne 30 °. Odborné realizačné firmy vykonávajú v špeciálnych prípadoch aj ozelenenia striech so sklonom 45 ° až 90 ° (valené strechy). Strechy so sklonom menším ako 2 % predstavujú podľa smerníc pre ploché strechy zvláštne konštrukcie a v ich prípade sú kladené vyššie požiadavky na strešnú izoláciu. To znamená, že v závislosti od materiálu izolácie musí byť jej hrúbka väčšia, prípadne musí byť položená ešte ďalšia vrstva. Pri intenzívnych zelených strechách je nulový sklon výhodou kvôli zadržiavaniu vody, pre extenzívnu vegetáciu sa odporúčajú skôr strechy so spádom.


Viac sa dočítate na strane 164 – 169

TEXT: Ivona Partmanová
FOTO: Optigreen

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2010

 

{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/strecha_ktora_zaujme_na_prvy_pohlad/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS