biologicke jazierkoDôležitá je funkcia mikroklimatická, hygienická, estetická, psychologická či rekreačná. V biobazénoch sa voda čistí iba biologicky súčinnosťou rastlín, substrátu a mikroorganizmov.

Kúpacie jazierko sa skladá z dvoch častí

Kúpacia časť je najhlbšia s možnosťou vstupu. Býva spravidla bez substrátu a bez rastlín. Regeneračná zóna je pokojná vodná hladina s hĺbkou do 100cm, vyplnená substrátom a osadená špeciálnymi vodnými rastlinami. Tieto rastliny zabezpečujú pomocou najrôznejších vodných mikroorganizmov chemicko-biologickú rovnováhu vo vode. Preto nie sú potrebné chemikálie a ďalšie špeciálne preparáty na úpravu vody. Deliace steny medzi týmito plochami umožňujú, aby spolu susedili miesta s rôznymi hĺbkami a s rozdielnym pohybom vody. Okrem toho deliaca stena zabraňuje, aby sa substrát dostal do kúpacej časti.

Rôznorodosť biobazénov

V medzinárodnej norme FLL sú definované základné kategórie biobazénov so štandardnými parametrami. Všetky typy sa nedajú zaradiť do piatich základných kategórií, preto možno navrhovať i medzikategórie. Podstatným ukazovateľom je plošný pomer kúpacej a regeneračnej zóny. Zjednodušene povedané, čím viac techniky je v biobazéne, tým menšia môže byť plocha regeneračnej zóny a naopak. Množstvo inštalovanej techniky súvisí nielen s prevádzkovými nákladmi, ale i starostlivosťou o biobazén. Napríklad prírodné rybníky fungujú bez techniky a sú úplne stabilné. Nároky na starostlivosť sú u nich takmer nulové.

Biobazén každej kategórie by mal mať aspoň minimálnu plošnú veľkosť pre zachovanie stability. Čím menej techniky použijeme, tým väčší musí byť biobazén, aby bol schopný zachovať stabilitu i pri zmene vnútorných či vonkajších podmienok.

 

Kategória I – Prírodný rybník


Minimálna plocha pre túto kategóriu je 120m². Predstavuje najstaršiu formu bazéna, ktorá predstavuje prvé pokusné realizácie. Je úplne bez techniky a kúpacia zóna zahŕňa len tretinu až polovicu celkovej plochy biobazéna. Regeneračná zóna je zasypaná substrátom a rastliny tu zohrávajú veľmi významnú úlohu. Často býva zastúpených až 30 druhov (bažinaté, pobrežné a rákosovité, podvodné, plávajúce, okrasné listom). Samozrejmosťou je rez rastlín na jar a na jeseň. Z hľadiska prevádzky a starostlivosti je prírodný rybník najmenej nákladnou záležitosťou.

Kategória II – Prírodný kúpací biotop s malým množstvom techniky od veľkosti 100m².

Vychádza sa z predpokladu, že voda v pohybe je čistejšia ako statická. Do biobazénov sú zabudované malé vodné pumpy, skimmery či vodopády. Prechod medzi zónami je zabezpečený prírodnými materiálmi (kameň a drevo). Už po niekoľkých týždňoch od napustenia sa možno kúpať, ale systém sa stabilizuje až po niekoľkých rokoch.

Kategória III – Prírodný kúpací biotop so stredným množstvom techniky.

Minimálna veľkosť pre tento typ bazéna je 80m2. Najčastejšia alternatíva, ktorá predstavuje optimálnu kombináciu biologického a technického riešenia. Pumpy zabezpečujú povrchové prúdenie, pohyb biofilmu a celkovú cirkuláciu vody, ktorá musí byť dobre dimenzovaná, aby nenarušila biologickú stabilitu systému. Pomer kúpacej zóny k regeneračnej môže byť v prospech zóny kúpacej. Rastliny možno použiť len v obmedzenej miere.


Kategória IV – Prírodný kúpací biotop s veľkým množstvom techniky, ktorému stačí rozmer 60m².

Technika potlačuje biológiu. Biobazén je vybavený doplňujúcimi čerpadlami a filtrami na jemné častice. Často sa technika predimenzuje v domnení, že voda bude čistejšia. Biobazény sú veľmi často využívané na intenzívne kúpanie.

Kategória V – Prírodný bazén.

Výhodou je možnosť vybudovať bazén aj na ploche 50 m². Začali sa budovať v posledných siedmich rokoch. Typické je použitie čo najmenšieho množstva rastlín a plochy pre regeneráciu. Vlastné čistenie vody je odkázané len na techniku. Obstarávacie náklady sú výrazne vyššie, rovnako náklady na prevádzku a starostlivosť.

Záverom je dôležité pripomenúť, že existujú súvislosti medzi chemicko- biologickými procesmi vo vodnom prostredí a vhodnými stavebnými technológiami. Preto odporúčame plánovanie a výstavbu biobazéna vždy konzultovať s odborníkmi. Len správny projekt a inštalácia biobazéna prinesú do záhrady pôsobivý pohľadový prvok a radosť z jeho intenzívneho využívania.

Text a foto: Ing. Arch. Eva Wernerová
Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2008

 

{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/biologicke_jazierko_z_pohladu_architekta/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS