nenechajte sa okradatNeustály rast cien energie z konvenčných zdrojov i pozvoľné zlepšovanie ekologického cítenia ľudí vedie k zvýšenému záujmu o obnoviteľné zdroje energie, medzi ktoré patria aj slnečné kolektory.

Zákazníci sa často nechajú zlákať nízkou cenou druhotriednych slnečných kolektorov. Jedná sa o výrobky zo štátov s vyššou intenzitou slnečného žiarenia alebo z krajín s rozvinutým priemyslom, ktoré na domácom náročnom trhu nenachádzajú uplatnenie. Štátnu podporu tu dostane iba solárne zariadenie spĺňajúce kritériá Európskych noriem (EN č. 129 75-1 a -2 ). Najmä pre laika sú určené nasledujúce riadky, ktoré budú nápomocné pri jeho rozhodovaní.


Podozrivé sľuby dodávateľov

Treba sa zamyslieť, či nám výrobca, ktorý nedisponuje referenciami staršími ako 1 až 5 rokov môže poskytnúť 10 ročnú záruku. Dôveryhodný dodávateľ predloží klientovi atesty z akreditovaných skúšobní a dokáže splniť jeho požiadavku na zabezpečenie merania výkonu solárneho zariadenia. Slnečný kolektor nie je univerzálnym prostriedkom na plné pokrytie. Bez akýchkoľvek dotácií nie je možná návratnosť vložených prostriedkov pri príprave TÚV a prikurovaní v rodinných domoch kratšia ako štyri roky. Pokrytie ročných energetických potrieb nemôže byť vyššie ako 70% pri solárnej príprave TÚV a vyššie ako 30 % pri kombinovanej príprave TÚV a solárnom prikurovaní budov. Nepravdepodobný je energetický zisk plochých kolektorov vyšší ako 600 kWh/m2 za rok pri príprave TÚV a vyšší ako 400 kWh/m2 za rok pri kombinovanej príprave TÚV a prikurovaní. Treba byť obozretný, ak dodávateľ ponúka za relatívne nízku cenu solárne zariadenie, pretože jeho funkčnosť býva podmienená kúpou celého radu ďalších komponentov.

Parametre slnečných kolektorov súvisia s projektom budovy

Solárne prikurovanie sa nezvykne navrhovať v prípade, že projektovaná vstupná teplota vykurovacieho média v danom systéme vykurovania je výrazne vyššia ako 50 °C a budova má vysoké tepelné straty. Prípravu teplej vody a vysoký stupeň (80-90%) pokrytia potreby tepla na vykurovanie rodinného domu nie je možné zabezpečiť kolektormi s celkovou plochou maximálne 6 až 10 m2 . V prípade inštalácie slnečných kolektorov na rovných strechách, musí dodávateľ predložiť statické výpočty pre zaťaženie vetrom v závislosti od výšky budovy pre ich nosné konštrukcie.

Materiál a technické vybavenie

Na transparentný kryt kolektora a spojenie kolektorového poľa so zásobníkom nie sú vhodné plasty alebo izolácia s nedostatočnou teplotnou odolnosťou. Na výstup z kolektorového poľa patrí plavákový odvzdušňovací ventil s ochranou proti prehriatiu a neželanému otvoreniu.

Solárny zásobník

V solárnom zásobníku je zabudovaný špirálový výmenník, ktorého plocha musí byť minimálne 0,2 m2 na jeden meter štvorcový inštalovanej kolektorovej plochy. Nevhodný je solárny zásobník, ktorého objem je výrazne menší ako 40 l alebo výrazne väčší ako 60 l na meter štvorcový inštalovanej kolektorovej plochy. Ak sa rozhodneme pre zásobník o objeme väčšom ako 400l, musí mať vyriešený spôsob termickej dezinfekcie.


Absorbér


Účinnosť kolektorov je dôležitým parametrom, ktorý je často zamieňaný s koeficientom absorbcie alebo je uvedený ako prevádzková účinnosť slnečných kolektorov. Udávaná účinnosť nemôže presahovať hodnotu 85%. V slnečných kolektoroch s kovovým absorbérom nie je prípustný prietokový ohrev TÚV ani vody v bazéne. Nevhodný je absorbér, na ktorý boli použité rôzne postreky označené ako solárny lak, selektívny náter a podobne. Taktiež nesmú byť použité penoplastové tepelné izolácie v bezprostrednom kontakte s absorbérom.

Text: Ing. Ján Tomčiak
Foto: Thermosolar

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2008

ZDIEĽAJTE NÁS