slnecne kolektoryTeplo na vykurovanie domov predstavuje v priemernej domácnosti v klimatických podmienkach Slovenska približne tri štvrtiny z celkovej spotreby energie. Tento podiel, samozrejme, závisí od energetickej koncepcie domu, použitých stavebných materiálov a technológií a používateľských zvyklostí členov domácnosti.

Tepelná izolácia kvalita aj hrúbka

Spotreba tepla na vykurovanie v energeticky úsporných, nízkoenergetických a energeticky pasívnych domoch je výrazne nižšia ako v objektoch postavených klasickým spôsobom. Spoločným atribútom všetkých troch energiušetriacich kategórií domov je kvalitná tepelná izolácia stien, striech, okien, dverí a ostatných častí budovy. Kvalitnú izoláciu, samozrejme, nepredstavuje 4 – 5 cm polystyrénu, ako je „dobrým" zvykom v mnohých prípadoch, ale izolácia s hrúbkou väčšou ako 15 cm.

Argument, že spomínaných 5 cm stačí, aby objekt vyhovel požiadavkám normy, je neuspokojivý. Treba si vždy položiť otázku, či sú pre nás dôležitejšie požiadavky normy alebo budúcnosť našej peňaženky. Určite väčšina z nás zvolí druhý variant. Pri rozhodovaní o kvalite izolácie musíme mať na zreteli predovšetkým fakt, že samotný izolačný materiál predstavuje výrazne minoritný podiel z celkových nákladov na realizáciu zateplenia. Výraznú položku tvoria náklady na lepidlá, stierky, konečnú povrchovú úpravu, prenájom lešenia a prácu. Sumár týchto nákladov je takmer konštantný a je jedno, či je izolácia v hrúbke 5 alebo 15 cm.

Zamerané na solárne vykurovanie

Korektnejšie je však hovoriť o solárnej podpore vykurovania (pri splnení ďalej uvedených podmienok). Aj keď je technicky možné zabezpečiť aj 100 %-né solárne vykurovanie objektu, takéto riešenie je prinajmenšom ekonomicky málo zmysluplné. Požiadavky na vykurovanie sú, samozrejme,najväčšie vtedy, keď slniečko svieti málo alebo sa celé týždne neukáže vôbec. Existujú riešenia, ktoré využívajú tzv. dlhodobú akumuláciu tepla. Náklady na ich realizáciu sú však príliš vysoké na to, aby sa oplatili. Jediný systém, ktorý má aj ekonomické rácio, je solárna podpora vykurovania.

Viac sa dočítate na strane 90 – 93

TEXT Ján Tomčiak
FOTO archív autora a redakcie

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2011


{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/slnecne_kolektory_vykurovanie_objektov/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS