vetranieSystém teplovzdušného vykurovania a vetrania, rešpektujúci najnovšie trendy v oblasti úspor energií a vnútornej mikroklímy, si získava čoraz viac priaznivcov nielen medzi stavebníkmi, ale aj architektmi, projektantmi a predovšetkým medzi zástancami zdravého a energeticky úsporného bývania.

Kým v minulosti bola výmena vzduchu zabezpečovaná otváraním okien a infiltráciou vzduchu netesnosťami, v energeticky pasívnych domoch je výmena vzduchu realizovaná riadeným vetraním s rekuperáciou. Jednou z možností je vybaviť objekt dvojzónovým systémom teplovzdušného cirkulačného vykurovania a vetrania s rekuperáciou tepla. Centrálna podstropná jednotka DUPLEX RB obsahuje nízkoteplotný vodný ohrievač, filter G4, cirkulačný ventilátor a ventilátor odpadnového vzduchu.

Súčasťou zariadenia je protiprúdový rekuperačný výmenník, ktorého základná účinnosť je 90 % (bez kondenzácie), zmiešavacia klapka, ktorá umožňuje voľbu režimu a vstavaná digitálna regulácia. Podlahové rozvody privádzajú zmes cirkulačného a čerstvého vzduchu do podokenných podlahových vyústení v každej obytnej miestnosti. Pod dverami bez prahov vzduch odvádza do predsiení k centrálnym mriežkam a späť do jednotky. Tu sa filtruje, ohrieva a zmiešava sa s čerstvým vzduchom. Z WC, kúpeľní a kuchýň sa odpadový vzduch odsáva samostatným kruhovým potrubím k jednotke, kde odovzdáva teplo čerstvému vzduchu v rekuperačnom výmenníku a vyfukuje ho von.

Viac sa dočítate na strane 96 – 97

TEXT a FOTO Atrea s. r. o.

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2011

 

 

 

ZDIEĽAJTE NÁS