Rozmýšľate, ako sa správať zodpovedne k našej planéte? Prinášame štyri argumenty prečo sú keramické stavebné materiály správnou voľbou.

 

wienerberger 2

 

1. Vyrobené z prírodného materiálu, vždy v blízkosti trhu

Hlina je spolu s vodou hlavnou surovinou na výrobu keramických stavebných materiálov. Na rozdiel od dreva, ťažba hliny je šetrná a výraznejšie nezasahuje do krajiny. Ťažba je lokálna – vždy je jasné, odkiaľ surovina pochádza. Keďže sa ložiská hliny nachádzajú v susedstve výrobných závodov, prepravné vzdialenosti sú veľmi krátke a nezaťažujú ovzdušie zbytočnými emisiami. Výroba tehál vytvára aj pracovné príležitosti priamo v regióne.

 

wienerberger 3

 

2. Najlepší je odpad, ktorý nikdy nevznikne

Keramické stavebné materiály sú premiantmi v oblasti minimalizácie odpadu a znečisťovania životného prostredia. Začína sa to bezodpadovou výrobou. Tehly, ktoré neprešli v procese výroby kontrolou kvality, sa zomelú a používajú sa ako prísada do receptúry na výrobu tehliarskych prvkov. Nedochádza pritom ani k produkcii odpadových vôd. Počas výstavby sa môžeme vyhnúť zbytočnému odpadu na stavenisku dvoma spôsobmi – starostlivým plánovaním hrubej stavby s použitím doplnkových tehál a voľbou takých, ktoré umožňujú zhotoviť jednovrstvové omietané obvodové murivo s nadštandardnými tepelnoizolačnými parametrami bez nevyhnutnosti zateplenia. Hrubú stavbu postavenú z modernej tehly Porotherm 44 EKO+ Profi netreba zatepľovať a súčasne splníte požiadavky na novostavby s takmer nulovou potrebou energie. Menšie množstvo spotrebovaného materiálu znamená aj menej vytvoreného odpadu. Po skončení životnosti môžu byť tehly Porotherm a pálené škridly Tondach recyklované alebo rozdrvené a opätovne použité na výrobu tehál a škridiel, pri stavbe ciest, na povrchy tenisových kurtov, dokonca aj na úpravu pôdy v poľnohospodárstve.

 

wienerberger 1

 

3. Ráta sa každý rok

Ekologická bilancia keramických tehál a škridiel je priaznivá aj vďaka ich dlhej životnosti a minimálnym nárokom na údržbu. Neoceniteľné sú vynikajúce mechanické parametre tehál a vysoká odolnosť pálenej krytiny pred poveternostnými vplyvmi – UV žiarenie, dážď, mráz či agresívne znečistenie. Domy z keramických stavebných materiálov si vďaka týmto vlastnostiam nevyžadujú takmer žiadnu údržbu, garantujú trvalú kvalitu a estetiku počas celej životnosti stavby, a to bez akéhokoľvek dodatočného zásahu.

 

wienerberger 3

 

4. Moderné materiály znižujú uhlíkovú stopu

Zabudované keramické murovacie materiály trvalo šetria prírodné zdroje. Budovy sú totiž svojou prevádzkou, materiálmi a výstavbou zodpovedné za 39 % celosvetových emisií CO2.Tehlový dom je nielen energeticky úsporný, prirodzené vlastnosti tehly zabraňujú aj výkyvom teploty v interiéri, a to aj bez dodatočnej tepelnej izolácie na fasáde, ako aj bez klimatizačných a ventilačných systémov. Významne tak prispievajú k zníženiu spotreby energie na vykurovanie či chladenie.

Viac informácií: www.wienerberger.sk

ZDIEĽAJTE NÁS