toptrendy logosab logofacebook logo eshop logohladat logo

 

 

 

Budovy s nulovou spotrebou energie

nulova spotrebaSlovensko prevzalo záväzky plynúce z novelizovanej smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov (2010/31/EÚ EPBD II – Energy Performance of Buildings Directive) a aj u nás sa budú od 1. 1. 2021 stavať len budovy, ktoré spĺňajú kritéria pre stavby s takmer nulovou spotrebou energie. Podľa našej, už dnes platnej, vyhlášky 364/2012 budovy budú dosahovať energetickú triedu A0.

Ide skutočne o zásadný pozitívny prínos najmä pre investorov a užívateľov. Svedčia o tom referencie ľudí, ktorí už v takýchto domoch bývajú. Smernica určuje aby sa požadované, veľmi malé množstvo energie získalo z obnoviteľných zdrojov, všade tam kde je to nákladovo optimálne, teda ekonomicky návratné. Pri projektovaní domov s takmer nulovou spotrebou sú podľa citovanej smernice a jej prílohy I dôležité najmä tieto základné aspekty:Tepelná kapacita budovy


Budova musí prostredníctvom konštrukcie akumulovať čo najviac tepelnej energie. Túto požiadavku dokážu splniť masívne konštrukcie stien, stropov, priečok a podláh. Aby budova mohla využívať slnečnú energiu v zime, potrebuje v budove „uskladniť" energiu získanú cez deň. Je to možné, ak sa cez deň budova ohreje na 20-26 °C, ale nie viac. Naopak v lete sa využívajú nočné teploty na ochladenie budovy, tým že sa v noci voľne vetrá oknami.


Tepelná izolácia

Obalové konštrukcie musia zamedziť tepelným stratám v čo najväčšej miere, takže ich zloženie by malo vykazovať čo najväčší tepelný odpor. Pre dosiahnutie energetickej triedy „A" je potrebný tepelný odpor obalových konštrukcií R >10 – 12 (m2.K/W), čo sú trikrát lepšie parametre, ako udáva súčasná STN.

Pasívne tepelné zisky

Smernica EÚ v tomto smere vyžaduje, aby sa v budovách čo najefektívnejšie využívala energia získaná pasívnym spôsobom bez použitia špeciálnych technických zariadení. Ide predovšetkým o slnečnú energiu získanú cez výplne otvorov. V lete však nesmie dochádzať k prehrievaniu budovy.

Tepelné mosty

Tepelný most vzniká napríklad vzájomným stykom rôznych stavebných konštrukcií a materiálov – stena a stena, stena a strop, stena a strecha, stena a základový pás, stena a okno. V týchto miestach sa narušuje homogenita plášťa budovy, čo má zásadný vplyv na spotrebu energie. Správnym návrhom obalových konštrukcií je možné zásadne zredukovať celkový vplyv tepelných mostov na spotrebu energie.

Systém vykurovania a zásobovania teplou vodou

Nevyhnutnou súčasťou budov sú technické zariadenia potrebné pre prevádzku budovy a zabezpečenie komfortu v interiéri. Dôležité je minimalizovať straty energie pri výrobe tepla a v rozvodoch vykurovacích médií od zdroja po miesto odovzdania. Je potrebné maximálne využívať lokálne vykurovacie telesá a prietokové ohrievače na výrobu teplej vody bez potreby jej akumulácie.

TEXT: Igor Niko
FOTO: Niko Invest

Viac sa dočítate na stranách 14 - 15

Tento článok vyšiel v publikácii EKObývanie/bydlení 2013


IMAG0891.jpg P1020899.JPG PICT3546.jpg

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby