stavba rokaZdruženie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlásili 19. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2013.

 Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavebné diela – budovy, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území SR, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov a developerov.

Z internetového hlasovania verejnosti na internetovom portáli zoznam.sk. vzišlo v 18. ročníku súťaže aj ocenenie Cena verejnosti 2012. Získala ju rekonštrukcia hotela a prístavba Wellness Hotela Bystrá na Táloch.

Foto: Ján Barbiar, Martin Vrabko

Podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti od 1. 4. 2011 do 31. 8. 2013. Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická či fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, teda autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky Oponice, si v rámci posledného 18. ročníka vyslúžila Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Foto: Peter Rafaj, Miroslav Pochyba

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie a obhliadkou), a to: architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos. Podľa štatútu súťaže odborná porota udelí tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2013, ako aj dve ceny za celospoločenský prínos a šesť cien vyhlasovateľov súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční do konca novembra 2013. Súčasťou tohto podujatia je i prezentácia všetkých stavieb formou putovnej výstavy Stavba roka 2013 (s reinštaláciou do konca júla 2014) – výstavy všetkých prihlásených a odbornou porotou posudzovaných stavieb.

Jeden zo súťažných návrhov 18. ročníka – Mestské vily Búdková v Bratislave.

Foto: Tibor Takáts

Termíny:
Uzávierka prihlášok do súťaže: 31. 5. 2013.
Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie: 30. 6. 2013.

Súťažné podmienky a prihlášky do súťaže možno získať na adrese:
Zruženie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika
tel.: +421 2 4329 5525, mobil: +421 903 246 628,
Dokumenty si môžete stiahnuť aj z webstránky: www.stavbaroka.eu.sk
V prípade potreby kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/sutaz_stavba_roka_2013/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS