Účinky klimatických zmien sa prejavujú na celom svete a vzhľadom na fakt, že viac ako 40% emisií oxidu uhličitého pochádza z výstavby budov, ľudia sa začali zamýšľať nad tým, ako stavať budovy ekologicky a s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Ekologické budovy, inak nazývané aj ekodomy sú udržateľným a lacným spôsobom budovania, pričom nie všetky sú vyrobené z dreva a existuje veľa foriem materiálu, ktoré je možné použiť na ich stavbu.

 

envicare 2

 

Koncept udržateľného domu navrhol Michael Reynolds v polovici 20. storočia, ktorý je aj majiteľom spoločnosti EarthshipBiotecture v Taos v Novom Mexiku (USA), a ja som mal tú možnosť sa s ním stretnúť a stráviť niekoľko dní v tomto meste.

 

,,Earthships“ budovy sú sebestačné stavby, primárne určené pre trvalo udržateľné bývanie. Tieto budovy využívajú prírodné zdroje na to, aby obyvateľom sami zabezpečili tepelnú pohodu, pitnú vodu, elektrinu, jedlo a vysporiadanie sa s bio odpadom. Ich najväčšou výhodou teda je, že nemusí byť napojená na inžinierske siete. Podľa konvenčných merítok by sme mohli tieto budovy zaradiť do kategórie pasívnych domov. Zároveň je minimalizovaná ich závislosť na dodávkach služieb od tretích strán. Tieto budovy slúžia ako sebestačné domy, ktoré používajú „termomasu“ k uchovaniu tepelnej energie zo slnka.

 

envicare 5

 

Ventilácia na reguláciu teploty vo vnútri funguje na princípe komínového efektu (teplejší vzduch samovoľne stúpa nahor). Na fungovanie využívajú tieto stavby najmä slnečnú energiu a dažďovú vodu. Miestnosti v takýchto stavbách sú často vytvarované do tvaru podkovy, aby sa čo najviac zvýšil zisk tepelnej energie počas zimných mesiacov. Celé obydlie je orientované na juh. Hrubé múry majú v priemere jeden meter a sú z pneumatík naplnených hlinou a pokrytých ílom. Vďaka ílu nedokáže preniknúť do pneumatík kyslík a steny sú tak odolné voči ohňu.

 

envicare 1

 

Predstavujú nosné steny, zatiaľ čo tie rozdeľovacie sú tvorené z hliníka alebo skla, či dreva. Dom má prirodzený vykurovací a chladiaci systém - počas dňa absorbujú steny teplo zo slnka, ktoré preniká cez okná na čele tohto ekologického domu a v priebehu noci sa toto teplo zas zo stien uvoľňuje. V zime funguje tento systém naopak a po celý rok je tak v dome zabezpečená prijateľná teplota (17 - 24 °C). Poskytujú tepelnú masu, ktorá prirodzene reguluje teplotu vo vnútri, či je vonku teplo alebo zima.

 

Ako by to malo byť/ výhody Earthshipu

 

Na úrovni teórie by táto ekologická stavba mala mať nasledujúce vlastnosti a funkcie:

 

• Energetická efektívnosť: stavba využíva solárne a/alebo geotermálne zdroje energie, materiály a dizajn zabezpečujú prirodzené ochladzovanie a zateplenie stavby, zachytávajú dažďovú a odpadovú vodu ako zdroj úžitkovej a pitnej vody.
• Sebestačnosť: pestovať zeleninu a ovocie možno priamo vo vnútri stavby.
• Jednoduchá stavba: Earthship si dokáže postaviť svojpomocne každý, kto sa nebojí ušpiniť si ruky, potrebuje len poznať know-how.
• Recyklácia: stavba využíva odpad (guma, sklo, plech), ktorý neskončí na skládke, či v recyklačnej linke, ale znova sa zmysluplne využije.
• Prirodzené svetlo: dizajn stavby umožňuje dostatočné presvetlenie prirodzeným svetlom.
• Na stavbu sa využívajú prírodné a prirodzené materiály.
• Možno ich postaviť „za babku“.

 

envicare 4

 

Ako je to v skutočnosti - nevýhody Earthshipu

 

Prvým najdôležitejším faktom vo vzťahu k tomuto konceptu je, že nejde o univerzálny koncept vhodný do akéhokoľvek prostredia. Jeho zamýšľaná funkčnosť má svoje obmedzenia, dokonca aj v jeho rodnom kraji – Novom Mexiku. Vo všeobecnosti však platí, že tieto stavby „fungujú“ lepšie v oblastiach s teplou a pomerne stabilnou klímou počas celého roka.

 

Keďže Earthshipu (zemskej lode) nie sú prispôsobené konkrétnym špecifickým podmienkam, ale stavajú sa podľa jedného vzoru, často dochádza k tomu, že majú horúce a studené priestory. Galérie obrátené na juh so šikmými oknami sa v lete neznesiteľne prehrievajú a je v nich veľmi vlhko. V zime v nich síce nie je až tak horúco, ale ani komfortne. Severné strany sú zas v zime príliš studené. A platí to aj v prípade málo slnečných dní. Celkovo môže príbytku trvať až 3 roky, kým sa teploty v ňom ustália.

 

Vo vlhkom prostredí sa zbiera voda aj na vnútorných stenách stavby. Vytvára sa tak prostredie vhodné pre huby a plesne, ktoré často napadnú aj rastliny pestované vo vnútri. K zavodneniu dochádza pomerne často, ak earthship nestojí v suchom prostredí, v ktorom sa stavali prototypy. Naopak v suchom prostredí, napríklad v už spomínanom Novom Mexiku, je nemožné, aby stavba nazbierala dostatok zrážkovej vody, potrebnej pre fungovanie domácnosti.

 

envicare 6

 

V interiéri žiadnej z týchto stavieb nemožno vypestovať dostatočné množstvo potravy. Ani pre dve osoby.

 

Napriek bežne rozšírenej predstave, pokiaľ si Eartship nepostavíte celkom samy a z materiálov, ktoré si celkom samy nazbierate, nevyjde vás táto stavba menej, než dnes už dostupné alternatívne koncepty ekologických stavieb. Ba čo viac, ak vám ju postaví renomovaná firma podľa originálneho dizajnu, môže vás vyjsť pekne draho (priemerne na 80 až 100 tisíc €).

 

Recyklácia a čisto prírodné materiály – nuž áno, stavebným materiálom je síce odpad (aj keď ide o práve taký druh odpadu, ktorý už dokážeme výborne spracovať v recyklačných strediskách), ale takmer polovicu stavebného materiálu v súčasnosti tvorí betón.

 

Otázne je aj uvoľňovanie škodlivín z gumených pneumatík. Isteže sú steny zabezpečené náterom, ktorý je potrebné udržiavať neporušený, no nie je vylúčené, že toxíny sa aj tak vyparujú. Táto téma je sporná podobne ako téma GMO a zatiaľ nemá celkom jasné rozuzlenie.

 

Opravy sú vďaka esteticky síce úchvatnému, ale z praktického hľadiska dosť náročnému tvaru obydlia niekedy výzvou.

Toto je len ukážka, z objavujúcich sa problémov, ktorým vraj obyvatelia týchto jedinečných stavieb najčastejšie čelia. Je nesporné, že vyzerajú celkom atypicky a lahodia oku. Aj základné myšlienky staviteľského konceptu sú v poriadku. No zrejme bude potrebné popracovať na nedostatkoch a koncept prispôsobiť špecifickým podmienkam prostredia, v ktorom stavba vyrastá. V každom prípade, dnes je ekologická a k prostrediu priateľská architektúra v rozkvete a Earthship už nie je zďaleka jedinou možnosťou eco-friendly bývania.

 

© Mgr. Radoslav GONT, konateľ a environmentalista spoločnosti Envi-CARE GR s.r.o. 

 

Viac informácií: www.envicare.sk

 

 

ZDIEĽAJTE NÁS