Vieme si vôbec predstaviť, čo všetko sa skrýva za výživovou hodnotou krmiva pre úžitkové zvieratá? V procese je toho veľa, ale aktuálne venujeme pozornosť siláži ako prirodzenému biologickému produktu.

 

stroj

 

Zjednodušene povedané, kvalitu siláže rozlišujeme v istom rozmedzí živín. To ovplyvňujú rôzne vonkajšie činitele, ako aj spôsob prípravy zelených rastlín. Na jednej strane je tak zručnosť pri práci, na druhej dostupný sortiment na vylepšenie procesu. Aký konkrétne?

Zakrývacie plachty a fólie - aký je ich účel?

Bežne používané v poľnohospodárstve sú práve zakrývacie plachty. Podľa konkrétneho účelu sa postupne špecifikovala skupina krycích plachiet na drevo zosilnených na ochranu pred poveternostnými zmenami. Tieto plachty môžu mať podobu obalového materiálu z polyetylénu. Sú dostupné v rôznych rozmeroch a dnes už vhodné aj na širšie využitie pre strojové mechanizmy či na prekrytie tovaru.

Pre účely silážovania vyberáme iný typ zakrývacích plachiet vzhľadom na špecifický proces konzervácie činnosťou kyseliny mliečnej. Silážovanie charakterizuje množenie baktérií mliečneho kvasenia v prostredí bez prístupu vzduchu. Kvalita silážovania závisí aj od toho, či rešpektujeme a dostatočne zavádzame anaeróbne podmienky a ako udržiavame optimálnu teplotu. Pri silážovaní je to cca 25° – 30° C, pričom množenie baktérií urýchľujú aj dostupné skvasiteľné sacharidy.

Ako sa dostať k vyzretej siláži?

Pre splnenie podmienok fermentácie je teda rozhodujúcim kritériom prostredie, v akom silážovať. Možno použiť sudy alebo vrecia. Dôležitá je čistota a optimálny priestor pre vrstvenie, zatláčanie a vytesnenie vzduchu. Vhodným sortimentom sú senážne fólie a silážne plachty na prekrytie, zamedzenie prístupu vonkajších faktorov a na zabránenie nepríjemnému zápachu. Mliečne kvasenie tak trvá kratšie ako obvykle. Celkový čas sa môže skrátiť dokonca z 8 na 4 týždne - hneď ako rozpoznať tuhú zelenú siláž.

Zdroj obrázku: Jorge Aguado Martin / Shutterstock.com

ZDIEĽAJTE NÁS