Alarmujúci stav našej planéty, ktorý je výsledkom činnosti človeka je žiaľ realitou, ktorá sa dotýka každého z nás. Už sa nebavíme len o vzdialených miznúcich dažďových pralesoch, či znečistených plážach, na ktorých sme nikdy neboli a sú pre nás takmer virtuálne. Týka sa nás to bezprostredne. Vzduchu, ktorý dýchame, vody, ktorú pijeme aj pôdy, v ktorej pestujeme našu potravu.

bioeko 1

 

V súčasnosti už našťastie nik nepochybuje o potrebe ochrany životného prostredia a väčšina domácností minimálne separuje odpad. Množstvo dostupných informácií zvyšuje ekologickú gramotnosť a spoločnosť sa pomaly učí čítať etikety, nakupovať s rozvahou a rozmýšľať akú (ne)ekostopu po sebe zanechá.

 

Spoločnosť BIO EKO využíva mikrobiálne preparáty na likvidáciu organického odpadu v domácnostiach, chatách, hoteloch, reštauráciách, potravinárskych či poľnohospodárskych prevádzkach.

 

Prípravky EKOL sú určené na ekologické čistenie odtokov umývadiel, sifónov, potrubí, žúmp, septikov, suchých WC, lapačov tukov, ale aj na výrobu biokompostu. O tom, že nie je odpad ako odpad a že ho môže byť reálne bez námahy menej vysvetľuje majiteľ BIO EKO Mário Jakubec: “Jednoducho povedané, prípravky EKOL obsahujú baktérie, ktoré sa živia biologickým odpadom. Usadeniny, zvyšky jedla, tukov, ale aj papiera či textilu, ktoré nám upchávajú umývadlá, odtoky a celé potrubia vlastne zjedia“.

 

Ideálne namiešané zmesi baktérií prirodzenou cestou odstraňujú všetok biologický odpad a typický nepríjemný zápach. Sú do istej miery odolné voči saponátom a detergentom. „Pri pravidelnom používaní udržiavajú celú odpadovú sústavu čistú, predlžujú životnosť filtrov a nádob a na rozdiel od chemických prípravkov ich nepoškodzujú.

 

Sú bezpečné pre ľudí, zvieratá, vodné a pôdne organizmy aj rastliny“, dodáva Mário Jakubec.

EKOL M 11 určený pre odstránenie tukových usadenín v potrubí, zberných nádržiach a lapačoch tukov, v drobných potravinárskych a lahôdkarských prevádzkach,v bufetoch a predajniachzabezpečuje biologickú degradáciu zušľachtených tukov rastlinného i živočíšneho pôvodu, ktoré upchávajú kanalizačné systémy a odtoky, lapače tukov, čerpacie stanice, drenážne rozvody a podobne.
Zároveň výrazne znižuje zápach zo sírovodíka, pretože baktérie metabolizujú tuk na nekorózne a nehnijúce vedľajšie produkty.

 

Na podobnom princípe pracuje EKOL K/s, zloženie baktérií je však šité na mieru v prevádzkachs odpadom bohatým na škroby ako sú pekárensko-cukrárenský priemysel, spracovanie zemiakov, zeleniny a pod. EKOL biolpd K slúži na uvoľnenie bytovej kanalizácie ako je odtok z drezu, vane, umývadla alebo WC.

 

EKOL biolpd 30f je ideálny pre domáce žumpy, septiky, suché WC. Neutralizuje a utilizuje obsah domácich žúmp, septikov, suchých WC. Likviduje zápach, zvyšuje účinnosť miničističiek. Rozkladá ľudský biologický odpad, zbytky čistiacich a pracích prostriedkov, kuchynský odpad a celulózu (toaletný papier, textilné vlákna, a pod.).Výrazne znižuje množstvo kalov v žumpách a septikoch, ktoré následne nie je potrebné tak často čistiť. Šetrí tak nie len životné prostredie, ale aj náklady na ich údržbu.

Mnoho ľudí sa vracia k pestovaniu vlastného ovocia a zeleniny a rieši kvalitu pôdy i následný bio odpad. EKOKOMPOST umožňuje kompostovanie prakticky všetkých druhov organických odpadov ako sú rastliny,tuky, piliny, kaly a pod. Umožňuje kompostovať aj burinu, pretože zničí jej semená. Zároveň je neškodný pre dážďovky a iné drobné živočíchy.

 

Viac informácií: www.bioeko.sk

ZDIEĽAJTE NÁS