Prudký rozmach a pokles ceny solárnych elektrárni spôsobil prebiehajúcu revolúciu v spôsobe výroby elektrickej energie. Solárna elektráreň je dnes pre dve tretiny sveta najlacnejším zdrojom elektrickej energie vôbec. A to bez akýchkoľvek dotácií. Vo svete v roku 2020 pribudne ďalších sto gigawattov, teda sto miliónov kilowattov inštalovaného výkonu.

 

it solar 2

 

Ako to je na Slovensku a aká je návratnosť investícií

 

U nás sa situácia dramaticky zlepšuje. Obdobie kedy bolo slovné spojenie “solárna elektráreň” takmer nadávka kvôli neprimeraným dotáciám sa mení na obdobie skutočného benefitu z týchto zariadení v podobe úspory energie a šetrenia životného prostredia. U firiem je na Slovensku návratnosť solárnych elektrární už na úrovni piatich rokov a u domácností s podporou programu “Zelená domácnostiam” je možné dosiahnuť návratnosť za 5,5 roka.

 

To všetko za predpokladu, že vyrobenú energiu vie domácnosť alebo firma spotrebovať. Ak vie spotrebovať iba polovicu vyrobenej energie, návratnosť vzrastie na dvojnásobok teda 11 rokov. Ak ju nevie využiť vôbec a iba ju bezplatne dodáva do siete, investícia do zariadenia sa nikdy nevráti. Serióznu spoločnosť inštalujúcu solárne elektrárne musí zaujímať nielen výška faktúry za elektrinu, ale aj denný priebeh spotreby zákazníka. Zákazník by mal byť vždy informovaný, aká je využiteľnosť energie v jeho prípade a či sa mu solárna elektráreň naozaj oplatí.

 

it solar 1

 

Životnosť a servis elektrárne

 

Dnes už existuje malé množstvo solárnych elektrárni, ktorých vek prekročil 20, dokonca už i 30 rokov. Zo štatistík životnosti panelov možno povedať že až 80 % panelov sa dožije veku 25 rokov s minimálnym poklesom výkonu. Ďalších 15 % s poklesom výkonu nad 80 % a 5 % s poklesom pod 80 % pôvodného výkonu. Hovoríme o fotovoltických paneloch s vekom 25 rokov. Životnosť 25 rokov nie je dnes problém dosiahnuť. Druhý dôležitý komponent je menič napätia. Bežná odhadovaná životnosť tohto komponentu je 10 až 15 rokov, teda zrejme dôjde k jednej výmene počas 25 rokov využívania solárnej elektrárne. Za 10 rokov to však bude nenáročná investícia.

 

Solárne elektrárne vyžadujú minimálny servis. Vhodné sú pravidelné revízie v intervale štyroch rokov. Panely netreba čistiť, postačí dážď. Čistením sa získa iba malé zvýšenie produkcie na úrovni 3-5 %, ale s rizikom poškodenia panelov pri čistení užívateľom alebo zbytočnými nákladmi negujúcimi pozitívny efekt vyššej výroby energie pri čistení špecializovanou firmou.

 

Viac infomácií: www.it-solar.sk

ZDIEĽAJTE NÁS