Batérie a akumulátory, ktoré prestanú plniť svoju funkciu a končia svoj životný cyklus, sa stávajú odpadom.

 

Identita powerbattery600

 

Takmer všetky batérie a akumulátory totiž obsahujú zvlášť nebezpečné látky, ako ortuť, kadmium a olovo. Preto tento odpad vyžaduje zvláštnu pozornosť pri nakladaní s ním, a to nie len u právnických, ale aj fyzických osôb – občanov, ktorí prídu do styku s batériami a akumulátormi. Samozrejme, nepatria medzi komunálny (ostatný) odpad, ale medzi nebezpečný odpad. Je veľmi dôležité odovzdávať takýto odpad iba spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie nakladať s batériami a akumulátormi a sú garantom ich profesionálneho environmentálneho zhodnotenia.

 

POWER BATTERY, s. r. o. patrí medzi najvýznamnejšie špecializované spoločnosti v poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve. Jej hlavnou činnosťou je práve nakladanie s nebezpečným odpadom, konkrétne s odpadovými batériami a akumulátormi.

So svojim profesionálnym tímom komplexne zabezpečuje zber, výkup, prepravu a recykláciu odpadových batérií a akumulátorov v rámci celej SR. Nakladá so všetkými druhmi, ako sú autobatérie, priemyselné batérie a prenosné batérie.

Každý deň vyzbiera a následne zrecykluje viac ako 12 000 kg, ročne 2 500 000 kg batérií a akumulátorov.

 

 

Viac informácií: www.powerbattery.sk

 

Ak Vás článok zaujal, viac sa dočítate v tlačenom magazíne Ekobývanie/Ekobydlení 2020, ktorý si môžete zakúpiť aj online na webe: www.mediast.sk/e-shop

ZDIEĽAJTE NÁS