Symbolom ekologického bývania je používanie takých produktov či vecí, ktoré sú v súlade s prírodou a vyhýbajú sa prehnanej chémii. Dá sa nájsť viacero praktických príkladov, ako urobiť svoje bývanie ekologickejším a šetrnejším aj voči životnému prostrediu. Typickým príkladom sú napríklad aj prírodné baktérie, ktoré môžu mať viaceré pozitívne účinky.

 

septik

 

Viac baktérií = menej zápachu

Ľudia, ktorí majú napríklad svoje chaty postavené v lokalitách, kde sa nenachádza kanalizácia, musia hľadať iné spôsoby, ako narábať s odpadovými vodami. Najčastejšie riešenia sú odvádzanie odpadu do žumpy, alebo zakúpenie čističky odpadových vôd. V oboch prípadoch platí zaujímavé konštatovanie. Ak do žumpy či ČOV (čistička odpadových vôd) pridáte viac prírodných baktérií, získate tým benefit v podobe menšieho zápachu. Stačí sa pozrieť na Mrbacteria.sk, aby ste sa sami presvedčili, že to naozaj funguje.

Ako je to možné?

Pozrime sa konkrétne na čističky odpadových vôd. V nich sa prirodzene nachádza určitý objem baktérií. Ak však pridáte prírodné baktérie do ČOV, dosiahnete prirodzeným spôsobom zmenu zloženia látok, ktoré sa v čističke nachádzajú. Vďaka tomu sa zrýchli proces rozkladania organického odpadu. Ruka v ruke s tým ide zníženie množstva vyprodukovaného kalu a predovšetkým, aj menej zápachu, čo môže zvýšiť kvalitu života vás a v nadnesenej miere aj vašich susedov.

Baktérie bez prehnanej chémie

Rovnaké konštatovanie platí aj pri žumpách. Pridané baktérie do septiku môžu mať tiež pozitívny účinok z pohľadu zrýchlenia rozkladu či menšieho zápachu. Na konci dňa je z pohľadu ekologického bývania dôležité nasledovné konštatovanie – s organickým odpadom sa dá lepšie pracovať či zbaviť sa zápachu aj bez toho, že by ste museli dennodenne žiť a vstávať s chemickými prostriedkami. Lepším riešením môžu byť skutočne aj spomínané prírodné baktérie.

Zdroj obrázku: Dmitry Naumov / stock.adobe.com

ZDIEĽAJTE NÁS