Záhrada

Každý obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne priemerne 309 kg odpadu.

V posledných rokoch pozorujem rastúci počet ľudí, ktorí si uvedomujú, že ich reálny život sa nezhoduje s ich predstavami o živote.

Zdravé potraviny, rovnako ako čistá voda, sú nevyhnutné pre život. Školské aj súkromné záhrady na Slovensku však dlhodobo upadajú a strácajú svoje produkčné, ekologické aj estetické funkcie.